Nieuws3 jan '13 10:37Aangepast op 3 jan '13 22:29

Staat lijdt verlies op bankensteun

Auteur: Anne-Greet Haars

De Nederlandse staat heeft vorig jaar 193 miljoen euro verlies geleden op steunmaatregelen aan de Nederlandse banken. Komende jaren zal dat beeld niet veranderen.

Ook dan moet de overheid toeleggen op de maatregelen die in 2008 en 2009 genomen zijn om de banken te redden.

Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën heeft dat donderdagavond aan de Tweede Kamer geschreven. Hij had er eerder al op gezinspeeld tijdens een nieuwjaarsreceptie van de PvdA in Nijmegen. Het Tweede Kamerlid Eddy van Hijum (CDA) ergerde zich aan het feit dat hij de informatie uit de media moest vernemen en kondigde aan de minister in het vragenuurtje van 15 januari aan de tand te willen voelen.


Verslechterde economie
Volgens Dijsselbloem wordt het verlies op de steunmaatregelen vooral veroorzaakt door de verslechterde economische omstandigheden. De banken kunnen daardoor minder dividend uitkeren. De financiële wereld is weliswaar bezig "de weg naar boven te vinden’’, maar het herstel is nog niet voltooid, aldus de minister.

Najaarsnota
De tegenvaller van 193 miljoen over vorig jaar is overigens al verwerkt in de Najaarsnota, de laatste tussenstand van de begroting van vorig jaar. Die is in december in de Kamer besproken.

De steun aan ABN Amro en ASR heeft de overheid 27,96 miljard euro gekost, schrijft Dijsselbloem. Daarover was zij tot nu toe 3,7 miljard aan rentelasten kwijt. De Staat ontving tot dusver 328 miljoen aan dividendinkomsten en 270 miljoen aan premies op afgegeven garanties.

Niet druk maken
"De kosten zijn hoog en de baten vallen tegen. We hebben steeds te horen gekregen dat het allemaal niet zo erg is, dat we ons niet zo druk hoeven te maken. Uiteindelijk zou de schatkist er niet slechter van worden en dat is dus niet zo", vertelt Arjo Klamer, professor Economics of Art and Culture aan de Erasmus Universiteit.

Voorwaarden
"De voorwaarden van de steun zijn in de loop van de tijd aangescherpt", legt economieredacteur René de Monchy. "Het lijkt mij niet uitgesloten - maar dat is puur speculatief - dat door het aanscherpen opeens nu wordt doorgerekend dat het dividend dat de banken betalen lager uitvalt dan men had gedacht."

 


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen