Nieuws31 jan '13 16:14

Rechter zet streep door blowverbod Rotterdam

Auteur: Anne-Greet Haars

Het Openbaar Ministerie in Rotterdam bijt haar tanden stuk op het blowverbod. Een lokaal verbod op het roken van een joint in het openbaar is in strijd met het landelijke gedoogbeleid, zo oordeelt de rechtbank.

Rotterdam wil het blowen in de openbare ruimte aanpakken, maar de rechter zet nu een dikke streep door het blowverbod. 

De stad wil van het gedoogbeleid af en lokte daarom een proefproces uit. Achttien blowers moesten voorkomen omdat ze in het openbaar een joint hadden gerookt. Maar de rechter is duidelijk: dat blowverbod in Rotterdam kan niet.

"De rechter heeft dat gezegd omdat de gemeente niet de bevoegdheid heeft om de Opiumwet aan te vullen als het gaat om hennep roken van hennep op straat", aldus persrechter Vincent de Winkel tegenover BNR's verslaggever Jeroen Stans.

Gedoogbeleid
De Raad van State oordeelde eerder in een soortgelijke zaak in Amsterdam ook al dat een gemeentelijk blowverbod in strijd is met het landelijke gedoogbeleid. Dus zolang de landelijke overheid het gedoogbeleid niet verandert, houdt een lokaal blowverbod geen stand. "Daar komt in het in wezen op neer. Zolang er een gedoogbeleid is en de Opiumwet blijft zoals deze nu is, is er geen ruimte voor afzonderlijke gemeentes om daar een aparte strafbepaling voor te maken."

In beroep
Het Openbaar Ministerie Rotterdam blijft ondanks de nederlaag overtuigd van haar gelijk en gaat in beroep tegen de uitspraak, zegt persofficier Barbara van Unnik: "De Opiumwet regelt het bezit van drugs. Het bezit en gebruik van drugs is verboden omdat het slecht is voor de mensen. De gemeentelijke regelgeving die kijkt of het overlast veroorzaakt. Iets wat overlast veroorzaakt, zoals blowen, daar kan gemeentelijke wetgever tegen optreden. En wij zien het blowverbod echt als overlastregelgeving."

Hinderbepalingen
Tot slot nog een opmerking voor de Rotterdamse blowers: dat het OM nu de tanden stukbijt op het lokale blowverbod, betekent nog niet dat je gewoon je joint kan aansteken op straat, zo waarschuwt het OM. "Het Algemene Plaatselijke Verordeningen (APV) in Rotterdam kent ook algemene hinderbepalingen. En daar staat in dat je geen overlast en hinder mag veroorzaken op de weg. En blowen kan dat goed veroorzaken. Van de geur van een joint kan men overlast ervaren."


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen