Nieuws24 jan '12 10:52

Pensioenachterstand vrouwen blijft

Auteur: Edme Koorstra

Vrouwen hebben nog steeds een flinke achterstand als het om pensioen gaat. 59 procent van de vrouwen van boven de 65 ontvangt aanvullend pensioen. Bij de mannen is dat 92 procent.

Bovendien ontvangen vrouwen die bovenop hun AOW een aanvullend pensioen hebben, gemiddeld de helft minder dan mannen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De kloof tussen mannen en vrouwen is de afgelopen 10 jaar wel kleiner geworden. In 2000 ontving nog maar 50 procent van de vrouwelijke 65-plussers pensioen.

Generaties
Vooral onder gehuwde of samenwonende vrouwen is het aandeel met een aanvullend pensioen nog betrekkelijk klein. Het steeg in 10 jaar tijd van 21 naar 36 procent. Bij alleenstaande vrouwen is het verschil met mannen veel kleiner. Zij ontvangen vaak niet alleen pensioen dat zij zelf hebben opgebouwd, maar ook nabestaandenpensioen. Jongere generaties vrouwen bouwen vaker zelf aanvullend pensioen op, waardoor de kloof kleiner wordt.

Aanvullend
Vrouwen die in 2010 aanvullend pensioen hadden, ontvingen gemiddeld 8000 euro bruto. Mannen kregen het dubbele. Het verschil is het grootste onder 65-plussers met een partner. In deze groep is de kloof de afgelopen 10 jaar bovendien groter geworden. Bedroeg het aanvullend pensioen van vrouwen met een partner in 2000 nog 38 procent van dat van mannen, in 2010 was dat nog maar 33 procent.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen