Nieuws29 aug '13 19:53

'Rijkswaterstaat mist kennis om Zeeland en Holland droog te houden'

Auteur: Thijs Baas

Bij Rijkswaterstaat is de essentiële kennis verdwenen die nodig is om stormvloedkeringen op topkwaliteit te houden. Mede daardoor werd Zeeland vorig jaar serieus bedreigd door overstromingsgevaar.

Image

"Wij maken ons zorgen, niet alleen over de Oosterscheldekering, maar over de veiligheid van heel West-Nederland", waarschuwt Frank Spaargaren, één van de zes ingenieurs die de noodklok luidden. "Door afslankingen opgelegd door de politiek, maar ook door mensen die met pensioen gaan is die kennis eigenlijk verdwenen."

Maar volgens VVD-kamerlid André Bosman is er weinig aan de hand. "Ik denk dat het heel duidelijk is: er is geen gevaar voor Zeeland. Dat er een aantal ontwikkelingen is waar we ons zorgen over moeten maken, dat is duidelijk. Maar die deel ik. Ik heb een aantal vragen aan de minister gesteld: wat is er anders dan de aannames die gemaakt zijn - waardoor zijn die geulen groter en dieper - en in hoeverre wordt de opvulling van die gaten zo structureel mogelijk te maken?"

Brandbrief
De ontwerpers zijn nauw betrokken bij de bouw van de kering. Ze melden in een brandbrief aan Kamerleden en Provinciale Staten van Zeeland dat het directe gevaar mag dan geweken zijn, mede dankzij tijdig ingrijpen, maar er moet nog veel meer gestort worden om weer tot een degelijke situatie te komen.

De verschillende afschuivingen heeft in de loop der jaren al een behoorlijke beschadiging aangebracht aan de kering, en dat proces gaat nog altijd door. "Als je dat niet stopt loopt op den duur die kering gevaar. En als die kering gevaar loopt, loopt heel Zeeland gevaar. Dus je hebt eigenlijk een noodprogramma. Maar daarna moet er een definitieve oplossing worden gevonden, die over langere tijd de zaak zeker stelt. Anders hebben we over een paar jaar weer een probleem."

Talud
"De situatie vorig jaar was dat onder de Bevelandse oever een grote ontgrondingskuil is ontstaan. Als daar het steile talud zou bezwijken, was er een reële kans dat de Bevelandse dijk daarin mee zou gaan. De kering moet nog tientallen jaren mee en die ontgrondingskuilen gaan nog steeds door en het tempo waarin dat gebeurt is nog steeds een potentieel gevaar, als men niet stelselmatig bestortingen uitvoert."

Rijkswaterstaat laat in een reactie weten dat alles veilig is en dat de onderhoudsstortingen uitgevoerd zullen worden. Op dit moment is er een aanbesteding uitgeschreven en als die stortingen hebben plaatsgevonden en dat in ieder geval de stabiliteit rond de Oosterscheldekering gewaarborgd is. Maar Spaargaren heeft zo zijn twijfels. "Die bestortingen zouden eigenlijk vorig jaar al zijn uitgevoerd. Dat is allemaal vertraagd door allerlei procedurekwesties. Wat ik als laatste hoor is dat het eind van dit jaar of begin volgend jaar gaat gebeuren. Dat is anderhalf jaar later dan eigenlijk de bedoeling en noodzakelijk was."


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen