Nieuws11 apr '12 13:57Aangepast op 11 apr '12 15:53

Verschillende reacties op rapport De Wit

Auteur: Anne-Greet Haars

De politieke reacties over het eindrapport van commissie-De Wit vandaag stromen binnen. Van "vernietigend rapport" (SP), "helder oordeel" (CDA) tot "stevige conclusies" (VVD).

De SP komt met de meest kritische reactie op het rapport. Andere partijen zijn iets milder en praten vooral over de aanbevelingen van de commissie aan de Kamer. Voornamelijk de informatievoorziening van Wouter Bos aan de Kamer is daarbij 'hot topic'.

Hier alle reacties op een rij:

VVD
"
Het zijn hele stevige conclusies. Ik vind het nu vooral van belang dat de huidige hoofdrolspelers zich de lessen eigen maken zoals de commissie-De Wit die trekt, zoals rond de informatievoorziening. Op een aantal punten had de minister meer informatie kunnen geven, bijvoorbeeld over alternatieven waarover gedacht werd. Ook onder hoge druk moet steeds gewaarborgd zijn dat de Tweede Kamer alle beschikbare informatie krijgt", aldus Mark Harbers (VVD Tweede Kamerlid).

PvdA
De PvdA deelt de conclusie van de commissie dat de financiële crisis daadkrachtig is aangepakt. Ed Groot (Tweede Kamerlid): "Ook de PvdA is van mening dat de Tweede Kamer onvoldoende de haar toekomende rol heeft opgeëist en omgekeerd had de regering de Kamer beter moeten informeren over de maatregelen die werden genomen." De PvdA onderstreept dat de aanbevelingen van de commissie, zoals het scheiden van nuts- en zakenbankactiviteiten, goed aansluiten bij de visie van de partij op de toekomst van het financiële stelsel.

GroenLinks
Jolande Sap is het eens met de daadkracht van oud-minister Bos, maar benadrukt de isolatie-status van de Kamer tijdens de crisis en wil dat de Kamer eerder en beter moet worden geïnformeerd, zo nodig vertrouwelijk.

SP
Ewout Irrgang:  “Een vernietigend rapport voor toenmalig minister Bos. Uit het rapport blijkt dat er veel te veel is betaald voor de overname van ABN Amro in 2008. Bijna 5 miljard aan kapitaaltekort werd door de Nederlandse overheid simpelweg over het hoofd gezien." Ook vindt Irrgang het wrang dat hij moet vaststellen dat Bos misbruik heeft gemaakt van het begrip van de Kamer.

PVV
De PVV spreekt van een blunders van het duo Bos/Wellink."Ze werden verrast, hebben te laat ingegrepen en veel te veel betaald. Er was duidelijk sprake van paniekvoetbal op kosten van de belastingbetaler. Dit optreden verdient geen schoonheidsprijs, verre van. De PVV ziet ook veel gelijkenis met de wijze waarop de crisis in Europa wordt aangepakt. Men doet maar wat en hoopt met miljardeninjecties de problemen weg te poetsen. Hopelijk gebruiken we deze lessen nog op tijd.''

CDA
Het CDA vindt de commissie-De Wit helder in haar oordeel en herhaalt nog een keer de noodzakelijke ingrijpen van de overheid tijdens de kredietcrisis. "Dit neemt niet weg dat er ook ernstige punten van kritiek zijn. Er is een veel te hoge prijs betaald voor de financiële stabiliteit in Nederland. De prijs voor ABN Amro was te hoog. De commissie concludeert dat de Tweede Kamer in een aantal gevallen onvolledig en ontijdig is geïnformeerd. Ook de alertheid van de Tweede Kamer is volgens de commissie voor verbetering vatbaar'', aldus Elly Blanksma, Tweede Kamerlid.

D66
Wouter Koolmees, Tweede Kamerlid D66: "Tijdens de hectiek van de kredietcrisis in 2008/2009 is de Tweede Kamer op cruciale momenten onvolledig geïnformeerd en wist vaak te laat pas wat er aan de hand was. Herhaling moet in de toekomst worden voorkomen."

"D66 deelt de opvattingen van de commissie over het voorkomen van nieuwe crises. Het zijn maatregelen die passen bij hoe D66 de toekomst van de financiële sector ziet. Banken die genoeg vet op de botten hebben om eigen klappen op te vangen. En Europees toezicht en een groot genoeg noodfonds om banken failliet te kunnen laten gaan. Zodat de belastingbetaler hier niet voor hoeft op te draaien.''

ChristenUnie
Carola Schouten, Tweede Kamerlid, vindt dat de scherpe conclusies van de commissie niet genegeerd kunnen worden. "De conclusies vragen van alle betrokkenen, regering, parlement en toezichthouder, een eerlijke reflectie. Voor de toekomst bevat het rapport duidelijke aanbevelingen die onder andere de informatievoorziening aan de Tweede Kamer moeten borgen.''

DNB
De Nederlandsche Bank, een grote speler in het rapport van commissie-De Wit, spreekt de waardering uit voor de werkzaamheden van de commissie en zegt de aanbevelingen nu te gaan bestuderen. "DNB zal zien of aanvullende maatregelen nodig zijn naast de lessen die ze al uit de crisis heeft getrokken. Nu is het eerst het woord aan het parlement."


 


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen