Nieuws17 okt '12 12:07

Begraafplaats duurder door meer crematies

Auteur: Pieter van den Akker

Doordat steeds meer mensen zich laten cremeren, worden begraafplaatsen steeds duurder. Begraafplaatsen halen hun belangrijkste inkomsten uit het verkopen van graven.

Het aantal mensen dat in plaats van een graf kiest voor een crematie is in 5 jaar tijd toegenomen van 52 procent in 2005 naar 57 procent in 2010, zegt het CBS. Hierdoor zijn de kosten die gemeenten spenderen aan begraafplaatsen, verhoudingsgewijs hoger geworden.

Nederlandse gemeenten betaalden in 2010 samen bijna 173 miljoen euro aan deze kostenpost, terwijl de opbrengsten ruim 120 miljoen euro bedroegen. De zogeheten begraaflasten waren in 2010 nog 52 miljoen euro, in 2005 was dat nog 33 miljoen euro.

Omdat élke gemeente verplicht is een algemene laatste rustplaats te hebben voor alle burgers, geven kleine gemeenten per inwoner aanmerkelijk meer uit aan begraafplaatsen dan grote. Per saldo bedroegen in 2010 de begraaflasten per inwoner van een gemeente met minder dan 10.000 inwoners gemiddeld 7 euro. In een gemeente met 100.000 inwoners of meer was dat 1 euro.

Provincies
Ook per provincie kunnen de lasten nogal verschillen. Een inwoner van Groningen betaalt veel meer (ruim 10 euro) dan iemnd in Noord-Brabant (1 euro). Dat komt volgens het statistiekbureau doordat in de noordelijke provincie simpelweg veel meer gemeentelijke begraafplaatsen zijn (132 tegen 101 in Brabant), ondanks dat er meer dan vier keer zo weinig mensen wonen. In Noord-Brabant zijn begraafplaatsen vaker in handen van particulieren of van de katholieke kerk.

Het aantal sterfgevallen bleef in de onderzochte periode min of meer gelijk. Landelijk overleden in 2005 in totaal 136.402 mensen. Vijf jaar later bliezen 136.058 Nederlanders hun laatste adem uit.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen