Nieuws2 jul '13 10:51

Interview | Accountants niet langer op hockeyshirts

Auteur: Fleur de Bruijn

De beroepsorganisatie voor accountants (NBA) scherpt de regels voor accountants aan. Ze mogen geen dure cadeaus meer aannemen en dure etentjes zijn uit den boze. 5 vragen aan de voorzitter van de NBA.

Beroepsorganisatie NBA gaat de relatie met controleklanten aan banden leggen. Het Financieele Dagblad meldt dinsdag dat de regels voor de onafhankelijkheid van controlerende accountants worden aangescherpt. Controle en sponsoring van een bedrijf mogen niet meer worden gecombineerd en ook luxe diners en dure cadeaus op kosten van de controlecliënt behoren straks tot het verleden.

Dit blijkt uit een verordening over onafhankelijkheid die de NBA dinsdag aan de achterban voorlegt. De verordening gaat over situaties waarin de onafhankelijkheid van de controlerende accountant in het geding kan zijn, zoals door financiële belangen of de overstap van een accountant naar de controlecliënt. Er zijn al regels voor onafhankelijkheid, maar die zijn redelijk ruim en worden verschillend uitgelegd.

Thom van 't Hek in gesprek met Huub Wieleman, voorzitter van de beroepsorganisatie. "Wij denken dat het goed is dat er een verduidelijking komt van de regels en daarom hebben wij de regels opnieuw opgesteld.”

Als mijn moeder thuis nog eens de regels herhaalde, dan deed ze dat omdat we ons niet aan de regels hielden. Is dat de reden voor de actie?
“Er zijn geen hele concrete gevallen waardoor dit nu nodig is, maar we merken dat er behoefte is aan duidelijkheid, en dat blijkt ook uit een onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten. Daar waar de regels duidelijk zijn, houden accountants zich er ook aan, maar er zijn een aantal grijze gebieden.”

Is de aanscherping vanwege druk van buiten of is dit ook een wens van accountants zelf?
“Het is een wens uit de accountantswereld, maar die wens komt ook voort uit de vragen die er gesteld worden over de kwaliteit van het werk van accountants en we willen dat daar geen enkele twijfel over bestaat.”

Wat gaan we concreet merken van de aanscherping van de regels?
“Accountants moeten goed rekenschap geven van de onafhankelijkheid van hun positie op het moment dat ze een oordeel geven over de jaarrekening. Dat betekent dat accountants zich de regels aantrekken, zich moeten afvragen of ze niet een ander zakelijk belang hebben waardoor ze niet onafhankelijk kunnen optreden."

Zijn ze verplicht om zich aan de regels te houden?
“Nederlandse accountants zijn lid van de beroepsorganisatie van accountants, ze hebben zich te houden aan de regels die de beroepsorganisatie opstelt. Als ze zich niet houden aan die regels, dan kunnen ze uiteindelijk voor de tuchtrechter komen.”


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen