Nieuws29 okt '12 07:47Aangepast op 29 okt '12 15:21

Kabinet-Rutte II op weg naar het bordes

Auteur: Pieter van den Akker

De Koningin kan zich klaarmaken, want Rutte II is op weg naar het bordes. Het nieuwe kabinet van VVD en PvdA kan er heel snel zijn.

Maandagochtend krijgen de fracties van beide partijen het conceptregeerakkoord voorgelegd. Als die akkoord gaan, kan de Kamer geïnformeerd worden.

De geruchten waren er al, maar zondagmiddag ging het opeens wel erg snel met de mededeling dat er een concept-regeerakkoord op tafel ligt. Wat gaat er vandaag gebeuren?

Defensie ontzien
Wat weten we inhoudelijk over het akkoord dat er nu ligt? Parlementair verslaggever Hugo Reitsma somt op: "Steeds meer, zoals dat hoort. Een taakstelling voor alle ministeries vijf procent minder uit te geven. Defensie wordt ontzien: belangrijk, want ze zijn op dat departement nog een heel forse bezuiniging van Rutte I aan het verwerken. Geen kilometerheffing , dat heeft de VVD weten tegen te houden, de PvdA wilde dat. Waarschijnlijk nog eens 100 miljoen eraf bij de publieke omroep. De Hedwigepolder onder water, zo hoorden we gisteren al ."

Het is volgens hem lastig te zeggen welke van beide partijen het best onderhandeld heeft. "Daar zal men altijd van mening over verschillen. Ik vind er heel veel herkenbaar PvdA in zitten. Veel van de meer inkomensafhankelijke regelingen, bijvoorbeeld. Een beetje cru gezegd: de VVD heeft de doelstelling van het kabinet bedacht: het tekort moet zo snel mogelijk naar nul en de PvdA mag een beetje vertellen hoe we dat gaan doen."

Schultz van Haegen mag weer hesje aan
Maar bij het verdelen van de posten in het nieuwe kabinet heeft de VVD het juist weer goed gedaan, merkt Reitsma op. "Bijvoorbeeld weer het hele departement van Justitie in handen. je hebt de afgelopen jaren gezien waar dat toe leidt: veel plannetjes, hameren op het aambeeld van de veiligheid: goed voor de VVD-achterban. Schultz van Haegen op infrastructuur: ze kan her en der weer nieuwe stukjes asfalt laten zien met zo'n mooi hesje. Kamp op Economische Zaken: steeds maar weer over de belangen van het bedrijfsleven praten. Dat is hartstikke goed voor de VVD."

Asscher, die namens de PvdA op Sociale Zaken zit, heeft 'minder fraai nieuws' uit te leggen, gelooft Reitsma. "Op een gegeven moment is zo'n regeerakkoord wel doorgevoerd en dan gaat iets als de postenverdeling veel zwaarder wegen in hoe je als partij naar buiten komt."

'Volgende week op bordes'
Vandaag moeten de fracties er nog naar kijken. Als het goed is, levert dat geen grote problemen op. Dan kan het akkoord écht afgerond, kan het gewoon naar de Kamer. Dan moet de formateur, Rutte, normaal gesproken de bewindspersonenploeg gaan samenstellen. Maar die namen hebben we al voorbij zien komen. Dat is eigenlijk rond, dus kan je met z'n allen volgende week al op het bordes staan."


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen