Programma30 dec '11 07:43Aangepast op 30 dec '11 09:13

Asbestslopers lappen regels aan hun laars

Auteur: BNR Webredactie

De arbeidsinspectie zegt dat de situatie bij aannemers en slopers die asbest verwijderen zorgwekkend is.

Het gaat vooral om de situatie bij bedrijven die al een aantal keer in de fout zijn gegaan met de kankerverwekkende stof.

Werk stilgelegd
Op 400 locaties van 50 asbestsaneerders die al regelmatig de regels niet nakwamen, bleek het onlangs in twee derde van de gevallen nog steeds niet in orde. Op 170 van die 400 locaties was de situatie zelfs zo gevaarlijk dat het werk moest worden stilgelegd.

Niet volgens voorschriften
De arbeidsinspectie kondigde half november al aan de jacht te openen op de foute asbestsaneerders. Bij de laatste controles troffen inspecteurs onder meer gesloopt asbest aan dat niet volgens de voorschriften was verpakt. Ook bleek de gevaarlijke stof niet altijd direct na het verwijderen te worden afgevoerd. Verder ontbrak het vaak aan maatregelen om te voorkomen dat asbestvezels in de lucht komen.

Gevaar
Bij een verkeerde aanpak van het bouw- en isolatiemateriaal kunnen al gauw kleine gevaarlijke vezels gaan ronddwarrelen. Bij inademing hiervan kan iemand jaren later kanker krijgen. Volgens de inspectiedienst overlijden jaarlijks in Nederland meer dan 400 mensen aan longvlies- en buikvlieskanker, omdat ze ooit aan asbest zijn blootgesteld. Daarnaast veroorzaakt asbest nog honderden sterfgevallen per jaar door longkanker.

Controles
Ook bij eerder als niet-slecht bekend staande bedrijven moesten inspecteurs bij de laatste controles nog te vaak optreden volgens de Arbeidsinspectie. Op die locaties bleken regels in 55 procent van de gevallen niet goed nageleefd. Op 174 locaties is het werk stilgelegd omdat werknemers werden blootgesteld aan ernstige risico's voor de gezondheid.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen