Nieuws22 feb '13 08:53

Slachtoffer mag zich uitspreken over strafmaat belager

Auteur: Melvin Captein

Slachtoffers van misdrijven, of hun nabestaanden, moeten voor de rechter inhoudelijk onbeperkt hun verhaal kunnen doen en ook mogen zeggen wat voor straf zij zelf gepast vinden voor hun belager.

Hun privacy moet wel behoorlijk worden gewaarborgd. Dat schrijft staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie vandaag aan de Tweede Kamer. Hij gaat met het Openbaar Ministerie en de rechtspraak bekijken wat de mogelijkheden zijn om het noemen van de volledige naam van het slachtoffer tijdens de zitting te beperken.

Keuze geven
Tegenover BNR licht Teeven toe wat de toegevoegde waarde zou zijn als slachtoffers een passende strafmaat voor hun belager mogen uitspreken: "Nu is het alleen zo dat slachtoffers alleen mogen praten over het leed wat hen is aangedaan. Straks mogen ze alles zeggen. In het regeerakkoord staat dat er geen rem moet zitten op wat slachtoffers kunnen zeggen. Er is daar nu nog geen wettelijke mogelijkheid toe."

Het risico dat de door het slachtoffer geopperde strafmaat uiteindelijk niet overeen komt met de daadwerkelijke sanctie, erkent Teeven. "Het kan zijn dat er verwachtingen worden gewekt, die vervolgens niet waar worden gemaakt. Maar het belangrijkste is dat we mensen de keus willen geven zich uit te spreken of niet."

Veiligheid
De veiligheid van het slachtoffer moet voortaan beter worden meegewogen bij de straffen. Daarom moet standaard worden bekeken of bijvoorbeeld een gebieds- of contactverbod kan worden opgelegd bij verlof of voorwaardelijke invrijheidsstelling.

PVV
De PVV laat bij monde van fractievoorzitter Eerste Kamer Marcel de Graaff aan BNR weten het voorstel van Teeven 'een sympathieke gedachte' te vinden. Wel ziet hij wat haken en ogen. "Er moet geen kruisverhoor van een slachtoffer plaatsvinden waardoor het slachtoffer juist weer een daderrol terecht komt. Daarnaast ook nog de kanttekening dat een slachtoffer zelf nooit bepalend mag zijn bij het bepalen van de strafmaat."

Eerst de schuldvraag
Bart Nooitgedagt, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten, is geen voorstander van de plannen van Teeven, zegt hij op BNR. ''In ons strafproces staat de verdachte centraal. Eerst moet de vraag worden beantwoord of er een strafbaar feit is gepleegd en daarna of de verdachte dat heeft gedaan. Die kernvragen moeten niet vervuild worden door emotie.''

Nooitgedagt is niet per se tegenstander van een grotere rol van  het slachtoffer, maar stelt voor die pas na de schuldvraag aan de orde te laten komen. ''Laat de rechter eerst vaststellen of de verdachte inderdaad schuldig is en start daarna een aparte procedure voor het vaststellen van de strafmaat, waarin het slachtoffer ook een rol krijgt.''

Kwart van Nederlanders slachtoffer
Jaarlijks wordt een kwart van alle inwoners van Nederland van 15 jaar en ouder één of meerdere keren slachtoffer van geweld, vermogensdelicten of vandalisme, telde Teeven, die het belang van de slachtoffer nu volgens het regeerakkoord voorop zet. Hij acht een cultuuromslag noodzakelijk in hoe er over slachtoffers wordt gedacht, schrijft hij.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen