Nieuws7 mrt '13 07:44

Apptalk | Het is flauw om accountants de schuld van foute beslissingen te geven

Auteur: BNR Webredactie

De accountant van Vestia moet vandaag voor de tuchtrechter verschijnen, omdat hij de jaarrekening goedkeurde waarin de risicovolle portefeuille met derivaten zat. De gevolgen zijn bekend.

Maar wie moet hiervoor verantwoording afleggen? Zijn het niet de bestuurders en ondernemers die de beslissingen maken en moet je hen dus aansprakelijk stellen? Als de boeken verder kloppen kan een accountant toch moeilijk iets anders doen dan een handtekening zetten.

Of bent u het daar niet mee eens? Accountants hebben ook hun eigen verantwoordelijkheid en moeten op basis van hun expertise het aandurven om een jaarrekening niet goed te keuren. Daarmee geef de accountant een belangrijk signaal af aan derden die moeten kunnen vertrouwen op het oordeel van een externe accountant.

Daarom vandaag de volgende stelling: 'Het is flauw om accountants de schuld van foute beslissingen te geven'

Reageren
U kunt reageren via de BNR-app en natuurlijk onze website. Bel (020-4680000 - na 9 uur), stuur een mail, spreek een voicetweet in of stuur BNR-presentator Humberto Tan een tweet via @humbertotan.

Geef je mening en je argumenten via de BNR-app.

--> Klik hier om de app te downloaden voor Android

--> Klik hier voor de iPhone- en iPadversie


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen