Nieuws22 jan '13 17:10

Financieel toezicht op advocaten is niet goed

Auteur: Anne-Greet Haars

Het zelfreinigend vermogen in de advocatuur moet beter en het financieel toezicht op de beroepsgroep is niet goed. Dat stelt interim-rapporteur Rein Jan Hoekstra dinsdag in zijn eindrapportage over 2012.

Volgens hem is er nog veel mis, vooral met het toezicht op de financiën van advocaten."Ik weet dat er incidenten zijn, maar die incidenten dreigen het imago van de advocatuur aan te tasten in de buitenwereld", vertelt Hoekstra aan BNR's verslaggever Jeroen Stans.

Eén aanpak
"Je moet de financiële administratie goed controleren. Waar blijven de gelden die contant worden betaald? En hebben de dekens gezamenlijk één lijn ontwikkeld over hoe ze dat aanpakken? Ik constateer op dit moment dat de ene deken wat dat betreft streng is, en bij een ander arrondissement is het beleid milder", legt Hoekstra uit.

"Ga dat in ieder geval harmoniseren en spreek met elkaar af - en dat gebeurt nu ook - op welke wijze je omgaat met dit soort akkefietjes. Maar het zijn incidenten waarvan ik niet kan zeggen of het een generaal probleem is."

Proactief toezicht
Ook gaan de dekens van de orde proactief toezicht houden op advocatenkantoren. Zo willen de dekens jaarlijks 10 procent van alle kantoren bezoeken. Dus niet alleen wanneer er klachten binnenkomen. Hoekstra pleit ervoor dat het toezicht zich niet alleen richt op naleving van de wet- en regelgeving, maar ook op de kwaliteit van de dienstverlening.

Publieke verantwoording
Een andere aanbeveling van Hoekstra is dat er extern verantwoording moet worden afgelegd over datgene wat je aan toezichtsactiviteiten verricht. "Wat je hebt ontdekt, wat de prioriteiten zijn en geef inzicht over wat je daar tegen doet. Geef in je verslag aan hoe ver je ermee bent. De publieke verantwoording van de advocatuur vind ik op dit moment onder de maat."

Politiek
Politiek Den Haag is ontevreden over het huidige toezicht op de advocatuur. Er ligt een wetsvoorstel over het toezicht dat nu in behandeling is in de Tweede Kamer.

Gerelateerde artikelen