Nieuws29 nov '12 06:30Aangepast op 29 nov '12 18:53

Slob: Zet Griekenland er maar uit

Auteur: Marjan van den Berg

Arie Slob, fractieleider van de ChristenUnie, pleit voor kwijtschelding van de Griekse schulden en vertrek van Griekenland uit de euro. Een Kamerdebat over Griekenland is overigens uitgesteld.

De ChristenUnie liet onderzoek doen naar de mogelijkheden om de euro op te delen in een noordelijke (neuro) en zuidelijke (zeuro) variant. Het onderzoek was bedoeld om het taboe op nadenken over andere oplossingen te doorbreken en noemt nu een goed doordacht vertrek van Griekenland als meest gewenste optie.

Andere uitkomst van het onderzoek is dat het opsplitsen in een neuro- en zeurozone economisch minder gunstig zou zijn. Daarnaast zou het opnieuw invoeren van de euro onnodig schadelijk zijn voor de noordlijke landen zoals Nederland, Duitsland en Oostenrijk.

Eigen munt
Griekenland zou als het uit de eurozone stapt en weer een eigen munt gaat gebruiken, wel volwaardig lid moeten blijven van de Europese Unie, waardoor het recht houdt op EU-subsidies.

"Dit vergroot de kans dat Griekenland zelf voor uittreding kiest. Het biedt uitzicht op een hogere economische groei voor Griekenland en de eurozone'', stelt onderzoeker Johan Graafland.

Eerlijk verhaal over Europa belangrijk
Arie Slob is blij met Graaflands bevindingen. "Het rapport laat duidelijk zien waarom een eerlijk verhaal over Europa zo belangrijk is. Doorgaan met steunoperaties aan Griekenland helpt de Grieken niet, maar drijft ze naar de afgrond. Vergroten van schulden, zoals nu met de laatste deal weer gebeurt, is dus niet solidair en toekomstbestendig.''

Hij vindt het belangrijk dat nu serieus gekeken gaat worden naar gerichte voorwaarden rond een Grieks vertrek uit de groep eurolanden. "Daarmee versterken we de geloofwaardigheid van een gemeenschappelijke munt.''

Rapport is prettig leesbaar
FD-verslaggever en oud-Brussel-correspondent Martin Visser noemt het rapport op zijn minst prettig leesbaar omdat het zeer genuanceerd is. "Het zet de hele kwestie van het ontstaan van de euro en de eurocrisis heel overzichtelijk op een rij. In dat opzicht contrasteert het zeer met het PVV-onderzoek. Bij dat onderzoek had je al na twee pagina’s door dat er naar de conclusie toe werd geredeneerd. Dat heb je hier veel minder sterk.

Grote nadeel is dat het geen kwantitatieve onderbouwing geeft. Alle cijfers die de onderzoeker aanhaalt, haalt hij her en der vandaan.

The Economist als belangrijke bron
Zo is het weekblad The Economist een belangrijke bron voor dit verhaal. Een zwaktebod, zo oordeelt Visser. “Het is een journalistiek zeer hoog aangeschreven blad maar het lijkt me nogal merkwaardig om de inschattig van The Economist aan te halen om te bepalen of Griekenland wel of niet uit de euro kan.”

Het helpt volgens Visser wel om de discussie weer een beetje op gang te brengen. Ook staan alle argumenten die we kennen er wel in. Daarnaast gaat Slob in zijn reacties op het rapport wat Visser betreft iets te ver. "Hij maakt het veel stelliger dan het rapport dat zelf doet. Voor het rapport spreekt dat Graafland (de onderzoeker, red.) niet blind de vooropgezette conclusie van de ChristenUnie heeft gevolgd. Slob begon destijds de discussie over het opsplitsen van de euro. Daarvan zegt het rapport vrij duidelijk dat het geen uitkomst is."

Debat
De Tweede Kamer debatteert donderdag niet met minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) over de afspraken die de eurolanden begin deze week hebben gemaakt over Griekenland. Kamerleden willen meer tijd hebben om de brief van Dijsselbloem goed te kunnen bestuderen.

De eurolanden hebben afgesproken dat Griekenland een lagere rente mag betalen over zijn leningen en ook langer over terugbetaling mag doen.

Woensdagavond is besloten om het Kamerdebat over dit besluit donderdag niet door te laten gaan. Er wordt donderdag wel geprobeerd alsnog een dag te bepalen voor de discussie.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen