Nieuws18 okt '12 14:23Aangepast op 18 okt '12 16:04

Pensioenen volgend jaar wellicht toch gekort

Auteur: Mijke Hurkx

De nieuwe rekenrente heeft de dekkingsgraad van de grote pensioenfondsen gestuwd. Toch is de kans dat volgend jaar wordt gekort op de pensioenen nog niet van de baan.

De grote pensioenfondsen zijn er in het derde kwartaal beter voor komen te staan, vooral doordat de rekenrente onlangs is opgeschroefd.

Maar het is ze nog niet gelukt om het wettelijk vereiste niveau van 105 procent te bereiken. Daardoor is de kans dat volgend jaar moet worden gekort op pensioenen nog niet uitgesloten, blijkt uit de rapportages van de grote fondsen donderdag.

ABP
De dekkingsgraad van Nederlands grootste pensioenfonds ABP (ambtenaren en onderwijzers) kwam dankzij de gunstigere rekenrente uit op 97 procent. Ondanks een verbetering van 7 procentpunt ten opzichte van het tweede kwartaal, is dat nog steeds ontoereikend.

"Helaas komt hiermee de eerder voorgenomen verlaging met 0,5 procent in april 2013 voor onze deelnemers - en een mogelijk nieuwe aankondiging voor 2014 - een stuk dichterbij. Mijn zorgen zijn dus geenszins verdwenen'', zegt ABP-voorzitter Henk Brouwer.

PFZW
Het op één na grootste pensioenfonds, van zorg en welzijn (PFZW), liet weten volgend jaar in ieder geval niet te zullen ingrijpen in de pensioenuitkeringen. Het fonds zag zijn dekkingsgraad in drie maanden tijd stijgen van 92 tot 99 procent, dicht in de buurt van de 100,4 procent zoals het herstelplan van het fonds vereist. Als de dekkingsgraad van het fonds eind 2013 op de wettelijk vereiste 105 procent uitkomt, hoeft er helemaal niet te worden gekort. "De kans dat we daar op uitkomen is reëel'', aldus een woordvoerster.

PostNL
Ook Pensioenfonds PostNL, met een dekkingsgraad van 102,2 procent, zegt het komend jaar niet te hoeven snijden in de pensioenen. Op basis van de huidige omstandigheden denkt het fonds binnen de wettelijke termijnen te kunnen herstellen. De pensioenfondsen voor de metaal- en electrotechniek (PMT en PME) verwachten wel dat in april 2013 gekort moet worden. De dekkingsgraad van PMT eindigde op 91,2 procent, PME kwam uit op 93 procent.

Reacties
De Pensioenfederatie is gematigd positief over de cijfers. "Voor een aantal fondsen blijft het een beetje erop of eronder'', zegt een woordvoerder.

FNV Bondgenoten en vakcentrale CNV zijn blij dat de grote pensioenfondsen er in het derde kwartaal beter voor zijn komen te staan, maar wijzen erop dat er nog een weg te gaan is.

CNV-voorzitter Jaap Smit stelt dat de onlangs genomen maatregel van het kabinet om de rekenrente te verhogen ervoor heeft gezorgd, dat volgend jaar waarschijnlijk minder of niet op pensioenen gekort zal moeten worden. "Het heeft in ieder geval de ergste pijn kunnen wegnemen. De rekenrente nog meer kunstmatig opdrijven is niet verstandig omdat dan jongere mensen kunnen gaan klagen dat de rekening dan te veel op hen afgeschoven wordt", zegt Smit.

Thérèse Schets, pensioendeskundige van FNV Bondgenoten, noemde de aangepaste rekenrente een eerste stap in de goede richting maar benadrukte dat de discussie over het nieuwe pensioenstelsel nog gevoerd moet worden. De bonden vinden het belangrijk dat bij hervormingen in het pensioenstelsel rekening gehouden wordt met alle generaties.

Rekenrente
Het kabinet besloot in september een wijziging door te voeren in de door De Nederlandsche Bank voorgeschreven methode voor het bepalen van de rekenrente en het behaalde rendement. Vanwege gunstige omstandigheden op financiële markten slaagden de pensioenfondsen er daarnaast in om winst te behalen op hun beleggingen.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen