Nieuws19 sep '13 18:04

KWF-directeur: NRC slaat plank mis

Auteur: Harmen Simon Teunis

KWF-directeur Michel Rudolphie betreurt de ophef die is ontstaan na een artikel van NRC Handelsblad waarin beschreven wordt dat KWF Kankerbestrijding minder geld zou uitgeven aan wetenschappelijk onderzoek dan beloofd.

Rudolphie vindt de suggestie van NRC absoluut niet passend, zegt hij op BNR. "Dat krijg je ook als mensen hun eigen definities gaan neerzetten en gaan proberen appels met peren te vergelijken en daardoor de plank volledig misslaan."

NRC interpreteert de cijfers volgens de KWF-directeur verkeerd. De krant schrijft dat de inkomsten van KWF de laatste jaren stegen, maar dat de bestedingen aan wetenschappelijk onderzoek daalden. Maar dat klopt niet, zegt Rudolphi. "Van het besteedbare inkomsten gaat, aan de hand van een richtlijn, 80 procent naar onderzoek en 20 procent naar patiëntondersteuning en preventie."

Deze richtlijn die KWF hanteert, fluctueert, zegt Rudolphie. "Het ene jaar is dat meer dan 80 procent en het andere jaar is dat minder dan 80 procent. Die fluctuatie is mede afhankelijk van de hoeveelheid geld die binnenkomt en hoeveel er uiteindelijk besteed wordt. Daar begin je mee aan het begin van het jaar. En aan het einde van het jaar zit daar een bedrijfsmatige afwijking in. Maar los daarvan: wij besteden niet minder maar we besteden juist meer."

CBF keurmerk
Het NRC trekt een andere conclusie en schrijft dat een deel van de campagne- en wervingskosten van de stichting in de boeken zetten als besteding aan wetenschappelijk onderzoek. En dat toont volgens de KWF-directeur precies aan dat er verschillende definities worden gebruikt. "Wij gebruiken definities zoals ze zijn opgesteld door het CBF keurmerk. Dat doen we al meer dan 60 jaar."

"Wij hebben vorig jaar in totaal 16 procent kosten gemaakt. Daarvan is 13 procent uitgegeven aan fondsenwerving. De 3 procent additioneel is beheer en administratie binnen onze organisatie. Dat zijn de aantoonbare kosten en die staan ook keurig netjes in ons jaarverslag en onze jaarrekening. Nota bene zelfs ook op onze website."

Eenduidigheid van informatie
Dat KWF en NRC twee totaal verschillende conclusies trekken, komt misschien door de manier waarop de gegevens zijn opgeschreven, geeft Rudolphie toe. "Ik denk dat we daar nog in kunnen verbeteren. Dat blijkt nu dus wel. Als iedereen zijn eigen definitie neer gaat zetten en zijn eigen conclusies daaruit gaat trekken, sla je de plank mis. Dat betekent dat ik als eindverantwoordelijke voor KWF Kankerbestrijding absoluut meer aandacht moet gaan geven aan eenduidigheid van deze informatie."


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen