Nieuws31 okt '11 11:52

Kamp wil scherper toezicht pensioenen

Auteur: BNR Webredactie

Minister Kamp van Sociale Zaken wil bedrijfstakpensioenfondsen verplichten een Raad van Toezicht in te stellen. Hij is bezig met een wetsvoorstel.

De minister heeft het wetsvoorstel voor advies naar de Raad van State gestuurd. Als het doorgaat verliezen werkgevers- en werknemersorganisaties, die van oudsher over de aanvullende pensioenen gaan, het alleenrecht op het besturen.

Keuze
Pensioenfondsen krijgen voortaan de keuze uit twee verschillende bestuursmodellen, beschrijft Het Financieele Dagblad.

In het eerste model behouden vakbonden en werkgevers hun bestuurszetels, mits zij de nieuwe deskundigheidstoets doorstaan. Wel moeten zij in het bestuur plaatsmaken voor een pensioengerechtigde.

In het tweede model bestaat het pensioenbestuur uitsluitend uit externe beroepsbestuurders die worden gecontroleerd door een 'belanghebbendenorgaan' van werkgevers, werknemers en gepensioneerden.

Toestemming
Maar in beide modellen moet het bestuur bij belangrijke beslissingen straks toestemming vragen aan een raad van toezicht bestaande uit 'onafhankelijke personen'.

(Bron: Het Financieele Dagblad)

Gerelateerde artikelen