Opinie7 feb '12 21:34

Waarom de BegripsCode? BNR Begrip...

Auteur: Ewald Theunisse

Methoden genoeg om verschillen in gedrags- en communicatiestijlen te duiden. Maar de uitleg hoe je ermee omgaat, ontbreekt. Daarom dus: de BegripsCode.

Er zijn tal van methoden ontwikkeld om manieren van doen en communiceren te duiden. Grosso modo komen ze allemaal op hetzelfde neer.

Je beantwoordt een aantal vragen en de antwoorden leveren een etiket op. Jij bent zus, iemand anders is zo en dat is het dan. Of het wordt zo ingewikkeld dat je er moedeloos van wordt. En hoe zinvol het ook is om je eigen kwaliteiten en valkuilen in beeld te hebben, het is de invloed die we hebben op onze communicatieprocessen met anderen die bepaalt in hoeverre we succesvol zijn op alle gebied. Maar wie legt je vervolgens uit hoe je met elkaar omgaat, zeker op momenten dat het spannend wordt? Hiervoor reikt de BegripsCode de oplossing aan.

De BegripsCode geeft je eenvoudig toepasbare 'gereedschappen' om in de praktijk plezieriger en effectiever met elkaar om te gaan, zeker op momenten dat het lastig wordt. Hoe ga je om met teleurstellingen, verwachtingen en (ongewenste) gedragingen van anderen en hoe voorkom je dat je je eigen succes saboteert?

We hebben allemaal 'gemengd bloed'
De Begripscode maakt duidelijk dat vrijwel iedereen zich van verschillende stijlen van gedragen en communiceren bedient. Je bent dus niet Type A, B, C of D, maar een mengvorm van alle vier. De eerste stap om jezelf en anderen beter te begrijpen, is door te leren welke vier stijlvoorkeuren er zijn, hoe die zich manifesteren en wanneer en in welke mate jij en anderen zich ervan bedienen. Belangrijk is hierbij te bedenken, dat 'storend' gedrag en communicatie ook direct te maken hebben met kwaliteiten.

Een voorbeeld
Victor is uitgesproken resultaatgericht. Zijn kwaliteiten: moed, doorzettingsvermogen en besluitvaardigheid. Dat brengt met zich mee, dat Victor ongeduldig is, graag meteen tot de kern komt en geen tijd neemt voor 'klets'praatjes. Hij is direct, kortaf en kan soms zelf bot zijn. Het heeft allemaal te maken met zijn resultaatgerichtheid en zijn gedrevenheid om zijn doel zo snel mogelijk te realiseren.

Samen bereik je meer
Wat de Begripscode ook duidelijk maakt, is dat de ieders competenties nodig zijn om als groep, als team, als organisatie succesvol te zijn. Zonder resultaatgerichte mensen geen daadkracht, zonder ideegerichte mensen geen vernieuwing. zonder procesgerichte mensen geen realisatie en zonder mensgerichte mensen geen cohesie. De BegripsCode laat door dit inzicht irritatie ruimte ontstaan voor waardering en erkenning van elkaars kwaliteiten.

Vijf sleutels
Essentieel in de BegripsCode zijn de vijf sleutels om begripvol met anderen te communiceren. Ze zijn verrassend eenvoudig toe te passen en wie het directe effect eenmaal ervaren heeft, merkt dat dit zo'n positieve uitwerking op de onderlinge verstandhouding heeft, dat communiceren op de 'oude' manier eigenlijk onzinnig was.

Trainingen met extreem rendement
De in-company trainingen rond de BegripsCode zijn een bijzonder goede investering in directe en blijvende verbetering van de onderlinge communicatie en samenwerking. Mensen van alle leeftijden en alle denk- en werkniveaus leren de BegripsCode spelenderwijs toepassen. Na enkele dagdelen oefening heeft iedereen het in zijn vingers. Voor meer informatie: www.begripscode.nl.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen