Nieuws10 feb '12 08:09

Ministers wachten met besluit Griekenland

Auteur: Bart Tuinman

De ministers van financiën van de eurolanden nemen nog geen besluit over nieuwe steun aan Griekenland. De komende dagen willen ze meer details zien over het akkoord.

De ministers willen meer details zien over het akkoord dat de Griekse leiders donderdag sloten over de nieuwe bezuinigingen en hervormingen.

Woensdag verder
Over onder andere de ontwikkeling van de schuld, de verlaging van de loonkosten en het politieke draagvlak voor de ingrepen zijn nog teveel onbeantwoorde vragen. Volgende week woensdag komen de euroministers opnieuw bij elkaar. Maar dat gebeurt alleen als die vragen zijn beantwoord in de ambtelijke euro-werkgroep, zegt voorzitter Jean-Claude Juncker.

Rehn
Volgens EU-commissaris Olli Rehn van economische en monetaire zaken en de euro zou er dan een akkoord over het geheel moeten worden gesloten. Griekenland heeft tot 2014 nog € 130 mrd nodig, waarvan €30 mrd op korte termijn, om een deal te sluiten over de beoogde schuldafschrijving door banken. Op 20 maart moet Griekenland € 14,5 mrd aflossen, die het land niet heeft.

Duidelijkheid
Minister De Jager sprak over het Griekse akkoord als "een hele belangrijke stap voorwaarts". Maar hij zag ook leemtes in het Griekse akkoord. Zo is nog steeds onduidelijkheid over de invulling van een deel van de afgesproken bezuinigingen van € 3,3 mrd. Maar De Jager wil ook meer duidelijkheid over de vraag hoe Griekenland zijn loonkosten met 15% omlaag gaat brengen, zodat het land weer beter kan concurreren.

Voldoet niet
Bovendien voldoet het akkoord op het eerste gezicht nog niet aan de eis die de regeringsleiders in oktober stelden, dat de Griekse schuld in 2020 moet zijn teruggebracht tot 120% van het bruto binnenlands produkt. ‘De marges zijn daar heel klein, misschien moet er een stapje bijgezet worden’, aldus De Jager.

Voorwaarden
Jean-Claude Juncker stelde drie voorwaarden waaraan moet worden voldaan voordat er volgende week besluiten kunnen vallen: het Griekse parlement moet instemmen met de maatregelen die nu zijn afgesproken en Griekenland moet de laatste € 325 miljoen aan extra bezuinigingen concreet invullen. En tenslotte zijn er "sterke politieke garanties" nodig om te verzekeren dat de afspraken ook na de algemene verkiezingen, die nu in april worden verwacht, worden nagekomen.

Juncker
Juncker zei dat er een akkoord op hoofdlijnen is over de schuldreductie met de internationale banken, die bereid zijn om tenminste de helft van hun vorderingen af te schrijven. De garantstelling van € 30 mrd die daarvoor nodig is van de eurolanden, komt niet beschikbaar als er geen zekerheid is over de implementatie van de Griekse toezeggingen, zei Juncker.

Lees het hele bericht op FD.nl

Gerelateerde artikelen