Nieuws30 mei '12 13:09Aangepast op 30 mei '12 19:34

'Kunduz-akkoord sluit mensen op in huis' | Update

Auteur: Marjan van den Berg

Volgens hoogleraar internationale economie Sweder van Wijnbergen zit er een grote ontwerpfout in het Kunduzakkoord. Hij vindt de kritiek vanuit Brussel op de plannen voor de woningmarkt dan ook terecht.

Eerder vandaag uitte de Commisie bij monde van Olli Rehn zijn zorgen over de financiële situatie in Nederland. Bezuinigingen zijn volgens hem van groot belang, maar het is maar afwachten hoe het na de verkiezingen verder gaat. Brussel vreest dat niet alle voorgenomen maatregelen doorgevoerd gaat worden, met de verkiezingen voor de deur.

Opsluiten
In dat laatste kritiekpunt kan Van Wijnbergen zich goed vinden: "Het aftrekken van de oude en nieuwe hypotheekrente moet tegelijkertijd gebeuren, anders sluit je mensen op in hun oude huis."

De econoom zei dat mensen niet snel een nieuw huis kopen, als ze de kosten die ze maken voor hun hypotheek niet meer kunnen aftrekken van de belasting.

Overigens valt de kritiek van Rehn Sweder van Wijnbergen over het algemeen mee. "In grote lijnen is hij niet negatief. Het begrotingstekort zal worden teruggebracht. Hij wil wel een nadere uitwerking van de Kunduzplannen, maar die is al onderweg.''

Voldoende

Ondanks dat de Europese Commissie kritiek uitte op de bezuinigingen in het Kunduz-akkoord krijgt Nederland volgens Jan-Kees de Jager "een hele, hele dikke voldoende".

"De commissie geeft groen licht voor het uitvoeren van het begrotingsakkoord. We hoeven niet meer te doen, maar zeker ook niet minder. Nederland voldoet volledig aan de budgettaire doelstellingen. De Commissie zegt: wat jullie doen, is goed. De Commissie moet de verdere uitwerking in de voorjaarsnota natuurlijk nog bestuderen. Maar lees de aanbevelingen: ze zeggen dat we adequaat actie hebben ondernomen."

Op alle terreinen waarop vanuit Brussel aanbevelingen komen, zoals de woningmarkt, de arbeidsmarkt en de zorg, worden er maatregelen genomen, benadrukte De Jager. ,,Ik ben tevreden dat eurocommissaris Rehn voor de landen die het kunnen, zoals Nederland, vasthoudt aan deadlines voor het corrigeren van het buitensporige begrotingstekort. De overheidsfinanciën moeten op orde worden gebracht, want dat is de weg naar het oplossen van de Europese schuldencrisis.''

Uitvoeren is twee
De minister waarschuwde wel dat de plannen dan ook uitgevoerd moeten worden. CDA-fractievoorzitter Sybrand van Haersma Buma ziet dit ook als de belangrijkste doelstelling.

"Er ligt nu met het Lente-akkoord een allesomvattend plan voor de woningmarkt. Veel urgenter is het dat de Europese Commissie waarschuwt dat de plannen na de verkiezingen ook moeten doorgaan. Wat mij betreft blijft sowieso de kern overeind, waarin we de aftrek voor nieuwe aflossingsvrije hypotheken afschaffen. Alleen voor nieuwe gevallen, want je kunt niet mensen met bestaande hypotheken ineens met hogere lasten opzadelen.''

Begrotingstekort
Volgens Europese afspraken moet Nederland in 2013 het begrotingstekort hebben teruggebracht tot maximaal 3 procent.

Volgens Brussel is het effect van het Kunduz-akkoord op de begroting niet volledig te berekenen. Daarvoor is een aantal maatregelen onvoldoende uitgewerkt. Bovendien ligt de focus van de plannen te veel op 2013 en niet op de jaren erna.

Huizenmarkt
Er is ook harde kritiek op de plannen voor de Nederlandse huizenmarkt. "De recentelijk aangekondigde maatregelen zijn een stap in de goede richting, maar ze voldoen niet aan wat nodig is om de scheve verhoudingen in de huizensector aan te pakken.''

Concrete voorstellen zijn er ook: de hypotheekrenteaftrek moet worden aangepast, ook voor bestaande gevallen. VVD, CDA, GroenLinks, D66 en ChristenUnie willen de renteaftrek alleen voor nieuwe aflossingsvrije hypotheken schrappen.

Daarnaast moet het aantal sociale woningen worden teruggebracht zodat er een competitieve markt ontstaat. Ook de status van woningcorporaties moet onder de loep worden genomen.

Terechte kritiek
Peter Boelhouwer, hoogleraar volkshuisvesting van de TU Delft, vindt de kritiek op de huizenmarkt terecht, liet hij in gesprek met BNR's Petra Grijzen weten. "Alle internationale adviesorganen roepen al jaren dat het systeem hervormd moet worden. De deskundigen zijn het er over eens dat er veranderingen moeten komen, nu de politiek nog."

VVD-kamerlid Klaas Dijkhoff is niet van plan het advies uit Brussel klakkeloos op te volgen. "Brussel is wat overenthousiast aan de slag gegaan met adviezen. Uiteindelijk zijn wij als regering soeverein. Hoe we de onstabiele situatie op de woningmarkt oplossen is aan ons. We gaan op dit moment niet afwijken van het Kunduz-akkoord wat betreft de hypotheekrenteaftrek. Het is wel even genoeg zo."

Fractievoorzitter Stef Blok sloot zich aan bij zijn partijgenoot: "De ingezette koers van het Lente-akkoord is helder. Voor nieuwe gevallen verdwijnt de aftrek bij aflossingsvrije hypotheken. Dat vinden wij ook genoeg. Het zou me verbazen als er iets anders straks in ons verkiezingsprogramma staat.''

Pensioenstelsel
Plannen om de pensioenleeftijd langzaam te verhogen en te koppelen aan de levensverwachting vallen in Brussel in goede aarde, maar over de arbeidsparticipatie van vrouwen, migranten en ouderen is de Europese Commissie kritisch.

Ook wijst de commissie erop dat de plannen nog niet door het parlement goedgekeurd zijn en dat uitwerking ontbreekt.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen