Nieuws17 aug '12 15:12Aangepast op 19 aug '12 08:55

Griekse staatsschuld weer gestegen

Auteur: Anne-Greet Haars

De staatsschuld van Griekenland bedroeg aan het einde van het tweede kwartaal ruim 303 miljard euro, ruim 23 miljard meer dan drie maanden eerder.

Griekenland staat onder grote druk van de financiële markten en de overige eurolanden om zijn enorme staatsschuld terug te dringen tot een beheersbaar niveau. Mede dankzij een deal met private schuldeisers, die in totaal meer dan 100 miljard euro kwijtscholden, daalde de schuld in het eerste kwartaal van dit jaar, maar nu is er dus weer een toename.

Het bedrag dat Griekenland aan noodleningen heeft lopen bij onder meer de Europese Unie en het IMF, is gestegen tot bijna 149 miljard euro. Het bedrag dat het land aan staatspapier heeft uitstaan, is daarentegen opnieuw gedaald.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen