Nieuws3 okt '12 17:04

Komt de droom van Van Rompuy uit?

Auteur: Anne-Greet Haars

Ondanks het anti-Europese sentiment in Noord-Europa, droomt Brussel over méér Europa. "Wat Herman van Rompuy nou precies wil, blijft heel onduidelijk", legt FD-correspondent Martin Visser uit.

Eerder vandaag is er een discussiestuk van de voorzitter van de Europese Raad uitgelekt. In die tekst wordt een eerste voorstel gedaan voor verdergaande economische en monetaire samenwerking in Europa:

Het idee dat eurolanden individuele contracten sluiten op Europees niveau over de hervormingen die zij aangaan en de implementatie ervan, moet worden onderzocht.

"Er zit voor iedereen wat in, maar het document is eigenlijk enorm vaag", zegt Visser.

Onduidelijk
"Wat de meeste mensen opvalt is dat er contracten kunnen worden gesloten met lidstaten dat ze zich vastleggen om hervormingen door te voeren. Ik denk dan meteen: met wie sluit je het contract af? In het document staat met het ‘European level’; met Europa dus. Wie dat dan is zijn details waar de lidstaten bovenop zullen zitten. Het is voorlopig erg onduidelijk waar de macht dan terecht gaat komen.”

Wel denkt Visser dat als je de euro overeind wilt houden, je het niet anders kan doen dan op deze manier. "Je zal opgegeven moment striktere afspraken gaan maken. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. En daar valt Nederland dan ook onder."

Spannend gevecht
Op de top van 18 en 19 oktober zullen de regeringsleiders en staatshoofden van de 27 EU-landen praten over de eerste versie van de voorstellen van het viertal. "Iedereen voelt natuurlijk aan dat er enorme politieke hobbels te nemen zijn”, zegt Visser.

"Mark Rutte wil graag Zuid-Europa onder de plak hebben, maar zelf niet onder plak zitten. Dat gaat nog wel een spannend gevecht worden, want Merkel is in haar uitlating al wel zover dat er meer Europa moet komen. Zij is één stap verder dan Rutte. Maar het gaat er vooral om wat er concreet afgesproken gaat worden en hoe dat gaat. Gaan ze dan in Brussel over ons pensioensysteem? En onze hypotheekrenteaftrek?"


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen