Nieuws16 feb '12 16:45

Hoofdpijn over Griekenland nog niet weg

Auteur: Pieter van den Akker

Europa is er nog niet gerust op. Daarom denkt Nederland met enkele andere landen na over rampscenario's en noodplannen voor Griekenland mocht het onverhoopt misgaan.

Er wordt intensief en vertrouwelijk gesproken over scenario's waarin Griekenland niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, zei minister De Jager donderdag in de Tweede Kamer.

Exit
Volgens hem is er een groot verschil tussen een situatie waarin Griekenland op een wanordelijke manier financieel in gebreke zou blijven of een ordentelijke manier. Zo'n laatste scenario is nu 'behapbaarder' dan anderhalf jaar geleden 'en nog altijd veel minder ernstig dan een wanordelijke default of een exit uit de euro'.

Niet failliet
In beide gevallen is Griekenland overigens niet failliet. Weliswaar kunnen de private schuldeisers 'fluiten naar hun centen uit obligaties', maar de Griekse schulden aan andere landen verdwijnen niet. Daarover moet worden onderhandeld in de zogeheten Club van Parijs.

Besmetting
Het slechtste scenario doet zich volgens De Jager voor als Griekenland uit de eurozone stapt. Dat heeft grote gevolgen voor de Griekse samenleving en brengt ook het risico met zich mee dat andere eurolanden besmet raken door de Griekse problemen.

Staatsschuld
Eerder op de dag werd duidelijk dat Griekenland niet zal kunnen voldoen aan de beoogde reductie van de Griekse staatsschuld tot 120 procent van het bruto binnenlands product in 2020.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen