Nieuws3 apr '12 06:21Aangepast op 3 apr '12 08:36

Vakbonden met elkaar in gesprek

Auteur: Anne-Greet Haars

Vakbonden FNV, CNV en MHP gaan vandaag met elkaar rond de tafel zitten. Gespreksonderwerp: de Catshuis-onderhandelingen.

De FNV-bonden waren gisteravond al bijeen om te praten over hoe ze met de op handen zijnde bezuinigingen om moeten gaan.

BNR-Verslaggever Martijn de Rijk sprak na afloop met FNV-voorzitter Agnes Jongerius: "Ik heb geen enkele uitnodiging voor het Catshuis, maar ik me wel zorgen over de plannen die af en toe doorlekken."

Betere plannen
"We moeten laten zien dat er betere plannen zijn dat we nu horen. Ik maak me zorgen of de mensen in het Catshuis wel de goede dingen voor Nederland doen", vertelt Jongerius. "Ik denk dat het verstandig is dat we met de andere vakcentrales in gesprek gaan over hoe we naar Nederland kijken."

De afgelopen tijd is de FNV veel bezig geweest om de interne crisis te beslechten. Hierover zei Jongerius: "De vernieuwing van de vakbeweging is hard nodig, maar gedurende die vernieuwing gaat het werk gewoon door."

Verlamd
Paul Ulenbelt (Tweede Kamerlid SP) maakt uit de woorden van Jongerius op dat de FNV-top totaal verlamd is. Je hoort geluiden over de loonmaatregelen, het verkorten van de WW, het verslechteren van het ontslagrecht; dan moeten alle alarmbellen afgaan en moet de top in beweging komen."

"Als ik praat met FNV-leden dan weten ze wel wat ze willen. Maar het grote probleem is dat de top ruzie aan het maken is over de nieuwe structuur. Tuurlijk moeten ze de structuur verbouwen, maar ze zijn opgericht om op te komen voor de belangen van werkenden en werklozen", vertelt het SP-Kamerlid.

"FNV moet de mensen gaan mobiliseren; een datum prikken om los te gaan. Want dit kabinet is een ramp voor werkende mensen", aldus Ulenbelt.

Nulllijn
"Er is niemand die verwacht dat er iets positiefs uit het Catshuis komt. De geluiden die je hoort die zijn negatief en slecht voor Nederland. Als je het land op de nullijn zet dan is dat het heel slecht voor de koopkracht en daarmee voor de werkgelegenheid", vindt Ulenbelt. CNV heeft wel al laten weten dat ze een nullijn willen.

"Hoeveel armer worden we nou echt als we de nullijn accepteren? We kunnen dan bijvoorbeeld wel investeren in het onderwijs. Als we daar nou voor gaan en in ruil daarvoor pas op de plaats maken; ik denk dat we dan rijker worden in plaats van armer", vertelt Doekle Terpstra, oud-voorzitter van de CNV

Niet actievoeren, maar praten
Terpstra merkt dat het FNV erg veel bezig is met actievoeren. "De Nederlandse vakbeweging heeft een hele rijke geschiedenis om mee te praten op centraal niveau om oplossingen te verzinnen voor problemen die zich sociaaleconomisch manifesteren. Ik vind dat het CNV duidelijk heeft aangegeven dat zij die verantwoordelijkheid willen nemen, nog zonder dat er over het Malieveld wordt gesproken.

Ik merk bij Jongerius vooral een focus op actievoeren, zoals het spotje wat wordt uitgezonden. Dit is (nog) niet de tijd om actie te voeren, maar de tijd voor het dialoog en onderling gesprek."

Rol CNV
Terpstra is trots op de rol van de CNV. "De grootste vakbond heeft altijd de regisserende rol, maar nu neemt de CNV de regie over. Deze vakbond moet voor de plannen gaan, verantwoordelijkheid nemen en moet zorgen dat het Malieveld het laatste alternatief is."

Geluidsfragmenten:
Luister hier naar het hele gesprek tussen Humberto Tan en Paul Ulenbelt (Tweede Kamerlid SP).

En luister hier naar het gesprek met Doekle Terpstra (oud-voorzitter CNV).

En hier naar de bijdrage van Martijn de Rijk die sprak met Agnes Jongerius.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen