Nieuws20 mei '12 19:53Aangepast op 20 mei '12 22:00

GroenLinks-commissie schrapte nóg twee kandidaten

Auteur: Thijs Baas

Naast Jolande Sap en Tofik Dibi hadden zich aanvankelijk nog twee andere kandidaten bij de kandidatencommissie gemeld voor het lijsttrekkerschap van GroenLinks.

De twee kandidaten die zich meldden bij de commissie onder voorzitterschap van senator Tof Thissen vielen af bij de briefselectie op basis van het profiel, is te lezen op de GroenLinks-website.

Uiteindelijk werden met Jolande Sap en Tofik Dibi wél gesprekken gevoerd, maar de laatste voldeed in de ogen van de commissie ook onvoldoende aan het functieprofiel voor de Tweede Kamerfractie, dat zich toespitste op de kandidaat-lijsttrekker.

Fris, leuk en aansprekend
Hoewel de kandidatencommissie Tofik Dibi omschrijft als een "fris, leuk en aansprekend persoon met een goed ontwikkelde intuïtie voor het agenderen van aansprekende onderwerpen", bleek zijn onvermogen om "diepgaand verbinding te leggen tussen de kernwaarden van de partij" een te groot bezwaar.

Bovendien acht de commissie Dibi's leidinggevende ervaring en potentie onvoldoende om de fractie goed aan te sturen. "Zijn optreden is vaak solistisch en soms onvoorspelbaar. Hij is geen verbindende factor maar een creatieve buitenspeler met aanstekelijk enthousiasme. De commissie oordeelt hem ongeschikt voor het politieke leiderschap."

Daadkrachtig
Jolande Sap komt er beduidend beter af, met kwalificaties als "politiek moedig" en "daadkrachtig". "Ze heeft GroenLinks gepositioneerd als partij die klaar is voor bestuursverantwoordelijkheid. Ze is vastberaden om GroenLinks electoraal tot wasdom te laten komen en wil zich hier volledig voor inzetten."

Maar daar blijft de bewieroking niet bij. "Jolande heeft een sterk verantwoordelijkheidsgevoel en een diepe passie om zich in te zetten voor de emancipatie en versterking van mensen breed in de maatschappij. We vinden Jolande in meer dan voldoende mate geschikt als politiek leider. Conclusie: de commissie draagt Jolande Sap voor als kandidaat-lijsttrekker."

 

Gerelateerde artikelen