Nieuws19 mei '12 18:35Aangepast op 19 mei '12 19:50

'Tofik Dibi onnodig beschadigd'

Auteur: Fleur de Bruijn

De gang van zaken rond de beoordeling van Tofik Dibi als kandidaat-lijsttrekker voor GroenLinks heeft alle betrokkenen onnodig beschadigd.

Dat concludeert een geschillencommissie van de partij. Dan gaat het om Dibi, het partijbestuur en de kandidatencommissie. Het oordeel van de kandidatencommissie dat Dibi ongeschikt is als kandidaat-lijsttrekker is volgens de geschillencommissie tot stand gekomen op 'een zeer smalle basis'. Zo werd de beschikbare tijd ingekort en zijn referenties niet nagetrokken.

"Wij constateren dat er onevenredig zware druk op de kandidatencommissie is uitgeoefend van binnen en buiten de partij'', aldus het oordeel van de geschillencommissie. "Deze druk is vooral uitgeoefend vanwege de discussie over een lijsttrekkersreferendum. Dit gebeurde op manieren waarbij fatsoensnormen ver zijn overschreden. Wij constateren ook dat de kandidatencommissie zo verantwoordingsvol en gewetensvol als mogelijk heeft geopereerd.''

Door de druk op de kandidatencommissie is haar werk volgens de geschillencommissie 'ernstig bemoeilijkt'. Bezwaar van Dibi tegen de procedure is gegrond verklaard omdat een zorgvuldige procedure uitbleef. De geschillencommissie spreekt zich niet uit over de geschiktheid van Dibi als kandidaat-lijsttrekker.

Sap wil nieuwe procedures
Eerder deze zaterdag zei fractievoorzitter Jolande Sap dat GroenLinks snel een andere procedure moet vastleggen over hoe in de toekomst kandidaten kunnen meedingen naar het lijsttrekkerschap van de partij.

Ze zei dat zaterdag in een interview met de NOS. Ze zei zich 'in toenemende mate verbaasd en geïrriteerd' te hebben over de procedures, die aanvankelijk in de weg zaten dat het Tweede Kamerlid Tofik Dibi zou kunnen meedoen aan een interne verkiezing voor het lijsttrekkerschap.

Het partijbestuur besloot toch tot een ledenreferendum. Sap heeft naar eigen zeggen 'heel veel druk' uitgeoefend op het partijbestuur, dat vrijdagavond pas na langdurig beraad tot het besluit kwam. "Dat had echt eerder gemoeten'', aldus Sap die zei zich te schamen voor de procedures. "Als een prominent Tweede Kamerlid zich meldt, natuurlijk moet die dan toegelaten worden.''

'Dibi blijft ongeschikt'
Het partijbestuur maakte zaterdagavond bekend dat er drie lijsttrekkersdebatten komen tussen Sap en Dibi. Het eerste is maandagavond in Amsterdam. Dibi is nu ook formeel als kandidaat-lijsttrekker aangewezen nu een geschillencommissie zijn bezwaar tegen de gang van zaken gegrond heeft verklaard. De kandidatencommissie blijft bij het advies dat Dibi ongeschikt is voor het lijsttrekkerschap.

In het radio 1-programma TROS-kamerbreed zei Dibi zaterdag dat de kritiek van de kandidatencommissie op hem zo stevig is, dat hij op basis daarvan eigenlijk nooit Tweede Kamerlid had kunnen worden.

'Niet hoeven schamen'
De kandidatencommissie voor de lijsttrekkersverkiezing van GroenLinks acht Tofik Dibi ongeschikt voor die rol en weigerde hem voor te dragen als kandidaat-lijsttrekker. De voltallige Tweede Kamerfractie en prominenten als oud-partijleider Halsema vinden dat hij wel voorgedragen moet worden. "Als GroenLinks-lid wil ik kunnen kiezen en me niet hoeven schamen," aldus oud-partijleider Femke Halsema

Profiel ongeschikt
Volgens de commissie zou Jolande Sap de enige kandidaat moeten zijn. Ze zou dan automatisch lijsttrekker worden zonder raadpleging van GroenLinks-leden. Volgens partijvoorzitter Heleen Weening vond de kandidatencommissie Dibi geen geschikte kandidaat, omdat hij niet aan het profiel zou voldoen. Vervolgens heeft het partijbestuur besloten Dibi toch te laten meedoen aan de verkiezing, om de keuze aan de leden te laten.

"Er is een grote roep bij onze leden om te mogen kiezen", aldus Weening, die verscheidene afdelingen binnen de partij raadpleegde. Voor de partijvoorzitter woog eveneens zwaar dat ook Sap graag de strijd aan wilde in een ledenreferendum.

Gerelateerde artikelen