Nieuws10 mei '12 16:52

Werkgevers noemen nullijn niet realistisch

Auteur: Fleur de Bruijn

Een nullijn voor de lonen in het bedrijfsleven is niet realistisch. “Een pleidooi voor de nullijn zul je uit dit huis niet zo snel horen.''

Dit zei Hans van der Steen, directeur van werkgeversvereniging AWVN, donderdag. De AWVN is de adviesorganisatie voor werkgevers, onder meer de leden van VNO-NCW, als het gaat om personeelsbeleid en cao-onderhandelingen.

Volgens de AWVN-directeur is er geen draagvlak voor een algehele bevriezing van de lonen, omdat bijvoorbeeld ook nu in economisch mindere tijden er altijd bedrijven en sectoren zijn die wel goed draaien. Zo wees hij op de voedings- en chemische industrie.

Lente-akkoord
Het Lente-akkoord dat in de Tweede Kamer is gesloten tussen VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie gaat voor ambtenaren en onderwijspersoneel wel uit van een nullijn. Van der Steen heeft hier begrip voor, omdat de partijen gedwongen zijn een bezuinigingsdoel te halen om het overheidstekort binnen de EU-norm van 3 procent te brengen.

Flexibel
Maar voor de marktsector ziet hij meer heil in een flexibele opstelling. Per bedrijf of bedrijfstak kunnen afspraken worden gemaakt over het optrekken van de lonen of eenmalige extraatjes. Daar moet dan wel iets tegenover staan. Bijvoorbeeld prestatiedoelen waarop het personeel zich vastlegt, of het inleveren van vakantiedagen. In het automatisch compenseren van de inflatie, waarvoor vakbonden ijveren, ziet Van der Steen niets: “Die tijd is voorbij.''

De AWVN luidde eerder deze week nog de noodklok omdat de bonden in haar ogen te hoge looneisen stellen. Van der Steen denkt dat het niet zo'n ramp is als de lonen in de marktsector en de collectieve sector een tijdje uit de pas lopen. "Op termijn middelt zich dat wel.''

Herstel van midden
De AWVN-directeur toont zich overigens ingenomen met het Lente-akkoord in de Kamer. Niet eens zozeer vanwege de inhoud, al is hij blij met de economische hervormingen die het bevat over bijvoorbeeld de WW en het ontslagrecht. Maar hij ziet het akkoord vooral als een signaal dat de middenpartijen in de politiek elkaar weer gevonden hebben. "Dit is het begin van het herstel van het midden.''


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen