Nieuws13 dec '11 22:02

Werk, werk, werk aan de winkel

Auteur: BNR Webredactie

De meerderheid van de Tweede Kamer is het erover eens dat de bestrijding van de economische crisis gebaat is bij "werk, werk, werk".

Image

PvdA, SP, D66, GroenLinks maar ook regeringspartij CDA grepen de begrotingsbehandeling van Sociale Zaken aan om minister Henk Kamp en staatssecretaris Paul de Krom aan de tand te voelen over hun banenplan en hervorming van de arbeidsmarkt.

Eddy van Hijum van het CDA bevestigde nog eens dat bezuinigingen noodzakelijk zijn voor het op orde krijgen van de overheidsfinanciën. Toch uitte hij ook zijn zorgen over de oplopende werkloosheid.

Jongerenwerkgelegenheid
Zijn voornaamste zorg betreft de werkgelenheid voor jongeren, nu er veel meer schoolverlaters zijn. Bij de vorige crisis besloten jongeren op grote schaal door te leren, maar die studies zijn inmiddels wel afgerond.

Van Hijum kon zich wel vinden in een voorstel van GroenLinks, dat jongeren de mogelijkheid biedt om langer achter elkaar in flexcontracten te laten werken, vernieuwen en verlengen.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen