Programma2 apr '12 18:40

Commissie moet individuele zorgklachten behandelen

Auteur: Harmen Simon Teunis

Het Landelijk Platform GGz wil dat er een onafhankelijke commissie komt die individuele klachten binnen de zorg gaat behandelen.

Patiënten kunnen namelijk niet bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg terecht als zij klachten hebben. De Inspectie richt zich op grotere problemen. Een Onafhankelijke Geschillencommissie Zorg moet de klachten van patiënten uit de gehele zorgsector wel individueel gaan behandelen.

De commissie moet ook toestemming krijgen om onafhankelijk onderzoek te doen en een dwingend advies te geven aan de inspectie als er ingegrepen moet worden. Verder moet de commissie duidelijk maken of de patiënt recht heeft op schadevergoeding en hoeveel.

Het Landelijk Platform wil, vooruitlopend op de wet Cliënt en Zorg, dat de commissie per 1 januari 2013 van start gaat. Hoe de commissie precies vorm moet krijgen, laat de organisatie aan de minister.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen