Nieuws14 jun '12 13:25Aangepast op 14 jun '12 13:42

Provinciale wegen kunnen veel veiliger

Auteur: Arjan Meesterburrie

De verkeersveiligheid op provinciale wegen kan flink verbeteren. De meeste wegen halen maar twee van de maximaal te behalen vijf sterren, blijkt uit onderzoek in opdracht van de ANWB.

Op provinciale wegen vallen relatief veel doden en gewonden. De laatste jaren neemt het aantal verkeersslachtoffers zelfs toe. Door het toepassen van een beter wegontwerp kan het aantal slachtoffers aanzienlijk afnemen, stelt de ANWB. De bond pleit voor investeringen in een verbrede of beveiligde middenberm, extra vangrails en veiliger kruispunten.

Panoramische inspectie
In opdracht van de ANWB is 1276 kilometer aan provinciale wegen geïnspecteerd in Gelderland en 660 kilometer in Overijssel. Dat is gebeurd met een speciaal uitgerust voertuig, dat de mogelijkheid biedt om panoramische video-opnamen te maken. Tweederde van de wegen in Gelderland en driekwart van de wegen in Overijssel halen slechts twee van de maximaal te behalen vijf sterren.

Provinciale snelwegen
Snelwegen zijn veilig omdat er een middenberm is en het verkeer dus allemaal dezelfde kant oprijdt. Dat moet ook het streven zijn voor provinciale wegen, zegt ANWB-directeur Guido van Woerkom op BNR: "Ik denk niet het overal kan, maar waar het wel kan zou je het zeker moeten doen. Daarmee worden ze qua profiel een beetje vergelijkbaar met een snelweg, omdat nou eenmaal bewezen is - aantoonbaar -  dat die veiliger zijn."

Gelderland wil bomen langs de weg
Gedeputeerde Conny Bieze van Gelderland ziet het onderzoek als een stimulans om de wegen veiliger te maken, maar niet ten koste van alles: "De score zou omhoog kunnen gaan als wij de wegen inderdaad heel anders in gingen richten, maar dan worden het een soort provinciale snelwegen. En dat vraagt een heel ander beleid en heel veel kosten en ook is het de vraag of mensen dat graag willen."

Om de Gelderse wegen veiliger te maken zouden bijvoorbeeld heel wat bomen moeten worden gekapt: "Mensen vinden onze provincie zo mooi, omdat wij heel veel bomen langs de weg hebben. We hebben heel veel groen en daar zijn we ook heel erg trots op", zegt Bieze. Ze wijst erop dat de inrichting van de wegen de verkeersveiligheid beïnvloedt, maar dat veiligheid ook voor een groot deel te maken heeft met het gedrag van mensen.

Gerelateerde artikelen