Nieuws14 mrt '12 19:51

RvS wil dubbele nationaliteit behouden

Auteur: Anne-Greet Haars

De Raad van State is tegen het plan van het kabinet om de dubbele nationaliteit af te schaffen. De afschaffing onvoldoende is aangetoond volgens de RvS.

De regering zou daarom haar plan om te komen tot een enkele nationaliteit voor zo veel mogelijk mensen moeten heroverwegen. De Raad van State wijst erop dat het behoud van de oude nationaliteit naast de nieuwe in het verleden juist als positief werd ervaren.

Regering
De regering wil ook oorspronkelijke Nederlanders eerder hun nationaliteit ontnemen als ze een andere aannemen. Maar ook daarin ziet de raad geen brood. Het adviesorgaan vraagt zich af of andere landen, waarvoor Nederlanders hun oude nationaliteit zouden opgeven, dat eigenlijk wel belangrijk vinden.

Rijkswet
Het kabinet stemde begin deze maand in met het wetsvoorstel tot aanscherping van de Rijkswet op het Nederlanderschap en houdt er dus aan vast. Dat wetsvoorstel maakt het hebben van een dubbele nationaliteit zo goed als onmogelijk, behalve als afstand doen van de andere nationaliteit niet mogelijk is.

Landen als Argentinië en Marokko bijvoorbeeld staan niet toe dat hun onderdanen zich van hun oorspronkelijke nationaliteit ontdoen.

Nieuwe gevallen
Het wetsvoorstel, dat zijn oorsprong vindt in het coalitieakkoord, gaat alleen nieuwe gevallen aan. Het werd ingediend door toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Piet Hein Donner, die nu vicepresident is van de Raad van State.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen