Nieuws30 nov '11 13:52

Straling Fukushima nog steeds enorm

Auteur: Maurice Driessens

Al-Jazeera Asia-Pacific heeft bij het maken van een reportage over straling rond Fukishima ontdekt dat er nog steeds veelvuldig radioactieve deeltjes in het zeewater aanwezig zijn; veel meer dan werd gehoopt.

Na de kernramp in Tsjernobyl bevatte water in de omgeving gemiddeld 1000 becquerel per kubieke meter water. Na de ramp in Fukushima was dat 100.000 becquerel per kubieke meter.

Aanvankelijk dachten onderzoekers dat stromingen het stralingsniveau in het water bij Fukushima snel zouden kunnen verlagen. Maar niets blijkt minder, zo wordt nu geconcludeerd aan de hand van onderzoek naar de visstand.

Verontreinigde vis
Tot ruim een kilometer van de kust worden nog steeds grote hoeveelheden straling in gevangen vis ontdekt. Maar, wat erger is: zeedieren die dichter op de bodem leven, vertonen ook hogere concentraties radioactieve straling.

Dat betekent dat de stroming de straling niet verdund en weggespoeld heeft, maar dat grote hoeveelheden radioactief materiaal de zeebodem bij Fukushima bedekken. Daarmee zijn ook de voedingsgronden van zeedieren verontreinigd, wat kan betekenen dat de wateren rond Fukushima nog vele decennia verontreinigde vis op zullen leveren.

Dat is vooral slecht nieuws voor plaatselijke vissers. Die verdienen nu al niets meer aan de visvangst, maar zijn dus ook hun uitzicht op betere tijden kwijt.

Gerelateerde artikelen