Nieuws1 nov '12 06:10

Inkomensafhankelijke zorgpremie splijt de VVD

Auteur: Anne-Greet Haars

De regionale bestuurders van de VVD kunnen, op een enkeling na, wel leven met de inkomensafhankelijke zorgpremie. Dat blijkt uit een rondgang van BNR.

Maar bij de achterban neemt de verontwaardiging en boosheid toe. Daarom trekken de regiobestuurders van de partij, net als de PvdA, het land in om te proberen de VVD-leden in het gareel te krijgen.

Taboe
Een inkomensafhankelijke zorgpremie: het raakt een rechtgeaarde VVD'er in zijn liberale hart. Nivellering was taboe bij de VVD. Tot voor kort, want Rutte stemde in met een inkomensafhankelijke zorgpremie. Maar ondanks de weerstand vanuit zijn achterban en de oppositie is de partijleider niet van plan de maatregel te schrappen.

Naast een boze reactie achterlaten op de website van hun partij, kunnen verontruste VVD'ers eigenlijk niks doen. VVD-leden hebben namelijk geen congres waar ze voor of tegen het akkoord kunnen stemmen.

Schijndel
De fractieleden van de VVD in Schijndel lieten het er niet bij zitten en eisten inspraak. Hans Schoones, fractievoorzitter van VVD in Schijndel zei tegen BNR: “Het kan niet zo zijn dat op een maandagochtend dat de fractie van de VVD zich er in een paar uurtjes van af kan maken. Ze hebben twee uur leestijd gehad en drie uur vergaderd over een regeerakkoord van 82 pagina’s dat heel veel pijn bevat voor veel mensen in Nederland. Daar mag beter over gediscussieerd worden dan het geval is.”

Alleen staan
De Brabanders lijken echter alleen te staan, blijkt uit een rondgang van BNR langs de VVD kamercentrales. Deze kamercentrales zijn een bestuurslaag tussen de landelijke organisatie en de plaatselijke afdelingen. En de voorzitters leken met één mond te spreken: 'Nee hoor, van paniek in de achterban is geen sprake'. En: 'Ja, natuurlijk krijgen ze vragen van leden, maar dat hadden ze al verwacht.'

Bijna unaniem spraken de voorzitters met trots over hoe het akkoord tot stand is gekomen en nemen ze de nivellering voor lief. Want hoe moeilijk sommige maatregelen ook zijn, de VVD neemt wel haar verantwoordelijkheid.

Bijeenkomsten
De kamercentrales organiseren bijeenkomsten in de eigen regio. Daar leggen ze het akkoord uit aan de achterban. Want daar is volgens hen behoefte aan: duidelijkheid. En een congres waar de leden kunnen stemmen dat is nergens voor nodig: het past niet in de VVD tradities.

Consequenties
Daar heeft Hans Schoones van de VVD fractie in Schijndel geen boodschap aan. Hij wil het partijbestuur ter verantwoording roepen, want volgens hem gaat zijn partijen eraan. “Als het partijbestuur en de fractie besluit om door te gaan op deze weg dan moeten ze de consequenties wel dragen. Mensen zullen het in de portemonnee gaan merken en de steun van de VVD zal dan helaas afkalven. We hadden het als partij niet zover moeten laten komen als nu het geval is.”

Toekomst wijst het uit
Of Schoones het aan het rechte eind heeft en VVD'ers massaal weg lopen zal blijken. Maar als we de voorzitters van de kamercentrales moeten geloven valt dat mee en omarmt de achterban de nieuwe koers van de VVD waarbij heilige huisjes niet meer lijken te bestaan.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen