Nieuws23 nov '11 11:30

De Wit cs. kritisch op DNB [update]

Auteur: BNR Webredactie

“Had DNB in aanloop naar de kredietcrisis niet sneller, slagvaardiger en effectiever moeten optreden,” aldus voorzitter De Wit van de enquêtecommissie tegen Aerdt Houben van DNB.

Tijdens het verhoor met Houben bleek de enquêtecommissie opvallend kritisch. De commissie zei onder andere verbaasd te zijn dat De Nederlandsche Bank pas eind 2008 tot de conclusie kwam dat er andere instrumenten nodig waren ter bestrijding van de crisis.

Urgentie
De Wit wees naar een onderzoek, gestart 5 maanden voor het uitbreken van de crisis, waarvan de conclusies pas in december 2008 aan het licht kwamen. Dit was ruim 3 maanden na het uitbreken van de crisis. Houben ontkende tijdens het verhoor niet voldoende urgentie gevoeld te hebben toen de liquiditeitscrisis zich ontwikkelde.

Probleem onderschat
DNB'er Aerdt Houben zei dat de Nederlandsche Bank het probleem had onderschat dat bij het invoeren van een garantieregeling geen enkele bank als eerste wil aankloppen voor noodhulp bij de overheid. De Staat riep in oktober 2008 een garantieregeling in het leven om banken zo ver te krijgen elkaar weer geld te lenen en zo de kredietverlening aan bedrijven op gang te houden. Maar banken waren bang dat spaarders hun geld zouden weghalen als ze dat zouden doen.

Leaseplan beet spits af
Het was de autoleasemaatschappij Leaseplan, die beschikte over een bankvergunning, die als eerste gebruikmaakte van de regeling. Bovendien waren de Nederlandse banken ook na oktober terughoudend om elkaar geld te lenen.

Volgens Houben kan DNB als toezichthouder niet op de stoel van de financiële instellingen gaan zitten en ging DNB ervan uit dat dit wel goed zou komen. Hij wees erop dat de kredietverlening aan bedrijven en huishoudens positief bleef. Houben was ervan "overtuigd'' dat de garantieregeling geholpen heeft de problemen op te lossen.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen