Nieuws11 mei '12 21:05

Irakezen laten zich niet door Leers uit de tent lokken

Auteur: Thijs Baas

Minister Gerd Leers van Asiel heeft de Irakezen die in Ter Apel protesteren tegen hun uitwijzing uit Nederland een week bedenktijd gegeven om een oplossing te vinden.

De Irakezen, die een tentenkamp hebben opgezet om te protesteren tegen hun uitzetting, sloegen het aanbod van Leers in de wind, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken vanavond.

Weigeren
De actievoerders spraken vrijdag op het ministerie van Leers over de optie om na toezeggingen over vrijwillig vertrek uit Nederland onderdak te houden zolang dat nodig is. Weigeren van vertrek zou een abrupt einde van het onderdak betekenen.

Leers hoopt dat de Irakezen ten minste komend weekeinde willen benutten om nog eens over de kwestie na te denken. Als ze het aanbod blijven afwijzen, zijn volgens de minister alle mogelijkheden voor Nederland om iets voor de vluchtelingen te doen opgedroogd.

Somaliërs
In het Ter Apelse tentenkamp bivakkeren op dit moment zeventig Irakezen en dertig Somaliërs. De laatste groep begon in december ook al een tentenkamp om te protesteren tegen gedwongen terugkeer en gebrek aan opvang. Enkele Somaliërs mochten daarna een nieuwe asielaanvraag indienen.

De regering van Irak is eind vorig jaar gestopt met het verlenen van medewerking aan gedwongen uitzetting van uitgeprocedeerde asielzoekers. Wel blijft het mogelijk vrijwillig terug te keren naar het land. Dit jaar gingen 180 Irakezen vrijwillig terug, vorig jaar nog meer dan 800. Mensen die niet beschikken over een verblijfsvergunning zijn verplicht zelf terug te keren.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen