Nieuws21 jan '12 16:08

CDA bijt zich vast in klassieke partijpunten

Auteur: Pieter van den Akker

Het CDA houdt vast aan de klassieke uitgangspunten van de partij bij het verder bepalen van de politieke koers. Dat bleek zaterdag op het massaal bezochte partijcongres.

Dat is in grote lijnen de uitkomst van een zoektocht die de commissie ‘Nieuwe Woorden, Nieuwe Beelden’ de afgelopen maanden heeft gehouden bij de christendemocraten.

Verkiezingsnederlaag
De commissie onder leiding van Jacobine Geel kreeg vorig jaar de opdracht om de oude uitgangspunten van het CDA - gespreide verantwoordelijkheid, publieke gerechtigheid, solidariteit en rentmeesterschap - in woorden te moderniseren. Dat gebeurde naar aanleiding van de grote verkiezingsnederlaag in 2010 en de felle discussie over deelname aan het het huidige minderheidskabinet.

Kritiek
Bij het vorige CDA-congres deed Geel een aantal suggesties en noemde bijvoorbeeld de woorden duurzaamheid en compassie. Vooral op het laatste woord kwam veel kritiek vanuit de partij, omdat het zich te veel zou richten op de zwakte van mensen in plaats van op persoonlijke verantwoordelijkheid.

Volgens Geel is na veel discussie en gesprekken besloten de vier uitgangspunten niet te vervangen door nieuwe begrippen. "Daarmee deden we de uitgangspunten uiteindelijk tekort. We hebben daarom nieuwe woorden en beelden toegevoegd om de actieve intenties die het CDA met zijn uitgangspunten heeft weer te geven.''

Zo wordt gespreide verantwoordelijkheid nu zo uitgelegd dat het CDA 'pal staat voor de rechtsstaat als onmisbare voorwaarde voor de bescherming van menselijke waardigheid'. Publieke gerechtigheid betekent dat voor het CDA 'politiek begint met de erkenning van maatschappelijk initiatief'.

Soldariteit
Met solidariteit bedoelt het CDA in te zetten 'op betrokken burgers om de onderlinge verbondenheid te versterken'. Met rentmeesterschap geeft het CDA aan zich geroepen te voelen tot 'een besef van verbondenheid tussen de generaties tot zorg voor natuur en cultuur'.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen