Nieuws25 mei '12 16:54

Bankentaks is funest voor woningmarkt

Auteur: Thijs Baas

Een verdubbeling van de bankenbelasting kan de komende tien jaar in het uiterste geval leiden tot een verdere daling van de huizenprijzen met 19 procent.

Daarnaast pakt de maatregel ongunstig uit voor de economie. De consumptie en de investeringen dalen in dezelfde periode met maximaal 5 procent, blijkt uit een analyse van De Nederlandsche Bank (DNB) op verzoek van staatssecretaris Frans Weekers van Financiën.

Weekers informeerde de Tweede Kamer vandaag over de bevindingen van DNB. De toezichthouder houdt overigens wel enkele slagen om de arm. Het model dat werd gebruikt heeft een ruime foutmarge. De maatregelen kunnen ook een minder negatieve uitwerking hebben.

Kredietverlening
Het meest negatieve scenario betekent dat een opbrengst van 600 miljoen euro uit een bankenbelasting de kredietverlening met ongeveer 20 miljard euro per jaar drukt. De banken worden toch al geconfronteerd met slechte martkomstandigheden en hogere liquiditeitseisen, waardoor ze weinig overhouden om uit te lenen.

Een ander scenario gaat uit van een normale situatie, waarin banjken de kosten van de bankentaks in zijn geheel doorberekenen aan de klanten. Dit scenario heeft minder verstrekkende gevolgen. De kredietverlening zou in dat geval ook dalen, maar dan met 10 miljard euro over een periode van tien jaar.

Wenselijkheid
Het werkelijke effect van de bankentaks ligt volgens DNB "ergens tussen deze twee scenario's in". Maar hoe dan ook meent de toezichthouder dan de belasting "slecht verenigbaar is met de wenselijkheid de kredietverlening voor huishoudens en het bedrijfsleven op peil te houden".

DNB laat tevens weten dat de bankenbelasting het voor banken ingewikkelder maakt om aan de strengere eisen voor hun kapitaalbuffers te voldoen. "De belasting bemoeilijkt de opbouw van buffers en verkleint zodoende de weerbaarheid van de financiële sector." De maatregel doet daarom "afbreuk aan het maatschappelijk doel van een veiliger bankwezen", meent DNB.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen