Nieuws14 feb '12 16:11Aangepast op 14 feb '12 16:31

Senaat dicht gaatjes in de Grondwet

Auteur: Anne-Greet Haars

Wie denkt dat het recht op een eerlijk proces al lang in de Grondwet stond, heeft het mis. En wie denkt dat de Grondwet meldt dat Nederland een democratische rechtsstaat is, komt ook van een koude kermis thuis.

De Eerste Kamer besloot dinsdagmiddag korte metten te maken met deze gaatjes in de Grondwet.

Moties
De Senaat nam een motie van het CDA aan over het recht op een eerlijk proces en een van D66 over de rechtsstaat.

Maatschappelijke relevantie
D66 vindt dat de Nederlandse Grondwet onvoldoende is meegegroeid met de politieke werkelijkheid en ontbeert maatschappelijke relevantie.

“Als we in de grondwet niet de belangrijkste zaken hebben staan, dan wordt de Grondwet op gegeven moment een stukje papier”, aldus Hans Engels (D66).

Symboolpolitiek
Bram Dirkx (voorzitter van de JOVD) vindt het geen goed idee. “Het is symboolpolitiek en het heeft geen praktische waarde"

Staatscommissie
Er valt voor beide partijen wat te zeggen, vindt Wim Voermans (hoogleraar staatsrecht aan de Universiteit Leiden).

“De staatscommissie is vorig jaar op pad gestuurd om na te denken over onze Grondwet en heeft ook geconstateerd dat het een wat antiek document is geworden. Er zit dus wel wat in de dingen die Engels zegt.”

Normen
“Maar wat Dirkx zegt zit ook wel wat in. De Grondwet staat vol met normen en als je voorlichting wilt geven dan doe je dat niet op deze manier. Dat Nederland een democratische rechtsstaat is, blijkt wel uit de artikelen en normen die er al in staan”, legt Voermans uit.

Koninklijke erfopvolging
“Tevens staat het punt haaks op andere dingen die in de grondwet staan. Bijvoorbeeld in hoofdstuk twee staat dat het koningschap erfelijk wordt vervuld door de wettige opvolgers van Willem I. Dat is niet erg democratisch”, zegt Voermans.  

Engels denkt dat de Koninklijke erfopvolging er niet perse uit hoeft. “Het is wel met elkaar te verzoenen.”

Signaal
Het geluid uit de Eerste Kamer is vooralsnog een signaal. Het kabinet moet met een voorstelwet komen om de Grondwet aan te passen, waarover Tweede en Eerste Kamer dan allebei twee keer moeten vergaderen en uiteindelijk akkoord moeten gaan met een tweederdemeerderheid.

Gerelateerde artikelen