Nieuws4 mei '11 11:46Aangepast op 4 mei '11 18:03

UPDATE: Bouw centrales gaat door

Auteur: Thijs Baas

De bouw van twee elektriciteitscentrales op de Maasvlakte van E.ON en Electrabel kan gewoon doorgaan. Wel moeten gedeputeerde Staten van Zuid-Holland moeten na een uitspraak van de Raad van State een nieuw besluit nemen over de bouw van de centrales.

UPDATE: De uitspraak heeft geen gevolgen voor de bouw van de centrales. Die mag doorgaan, omdat de bouwvergunningen in orde zijn.
De Raad van State bepaalde in een zaak die was aangespannen door onder meer Greenpeace en Natuur en Milieu dat de provincie bezwaren die zijn aangevoerd op grond van de natuurbeschermingswet beter tegen het licht moet houden.
Beroep aangetekend
Greenpeace en de Stichting Natuur en Milieu tekenden beroep aan tegen vergunningen die het provinciebestuur van Zuid-Holland in maart en april 2008 verleende aan E.On en Electrabel voor de bouw van elektriciteitscentrales op de Maasvlakte. De Raad van State stelde woensdag vast dat de vergunningen op basis van de Natuurbeschermingswet ongegrond waren.
Geen goede inschatting gemaakt
Volgens onder andere Greenpeace en de Stichting Natuur en Milieu had de provincie geen goede inschatting gemaakt van de gevolgen van de elektriciteitscentrales op het beschermde natuurgebied.
Het provinciebestuur meende dat minder dan 1 procent van het bewuste duingebied verloren zou gaan door de aanwezigheid van de elektriciteitscentrales op de Maasvlakte. Volgens de Raad van State was dat onvoldoende motivatie voor het besluit tot de bouw van de centrales. Tegen de uitspraak is geen hoger beroep mogelijk.
Minder Broeikasgas
Electrabel wil de nieuwe centrale met een vermogen van 800 megawatt in 2013 in bedrijf nemen. Volgens het energiebedrijf zal de uitstoot van het broeikasgas CO2 veel minder zijn dan die van bestaande kolencentrales. E.ON heeft een centrale van 1070 megawatt in aanbouw op de Maasvlakte.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen