Programma25 okt '11 07:02

Arbeidsinspectie strenger op politie

Auteur: BNR Webredactie

De Arbeidsinspectie gaat de politiekorpsen doorlichten. De afspraken over naleving van de werktijden en ondersteuning van agenten worden strenger gecontroleerd.

In 2009 waren de werkomstandigheden zwaar onvoldoende in de ogen van de inspectie, vandaar nu een nieuwe controle. Tot en met november worden de werktijden en -omstandigheden bij de korpsen gecontroleerd.

Zorgelijk
In 2009 noemde de Arbeidsinspectie het zorgelijk dat een flink aantal van de 26 politiekorpsen te weinig deed om agressie en geweld tegen hun agenten te voorkomen of te beperken, ook al omdat het aantal incidenten en de ernst ervan toenamen.

Werktijden
Ook overtraden tien korpsen ondanks herhaalde inspecties en afspraken de regels voor werk- en rusttijden. Te lange werktijden brengen risico's met zich mee voor agenten, luidde de conclusie van de Arbeidsinspectie toen.

De Raad van Korpschefs en het ministerie van Binnenlandse Zaken namen diverse maatregelen en de Arbeidsinspectie bekijkt nu of dat resultaat heeft op de werkvloer.

Strenger
Tegen korpsen die afspraken niet nakomen, gaat de dienst nu strenger optreden. Overbelasting en vermoeidheid zorgen ervoor dat mensen minder alert zijn, is de boodschap ook nu.

"De kans op fouten wordt dan snel groter. Het politievak is niet zonder gevaar en dan moeten agenten fit aan de slag gaan'', zegt Marga Zuurbier, directeur Arbo van de Arbeidsinspectie.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen