Nieuws15 feb '12 14:52

Brussel kraakt Blekers polderplannen

Auteur: Edme Koorstra

De Europese Unie blijft ontevreden over de Nederlandse alternatieven voor ontpoldering van de Zeeuws-Vlaamse Hedwigepolder.

Europees Commissaris Janez Potocnik van Milieu zou niet overtuigd zijn van de voorstellen die staatssecretaris Henk Bleker van Landbouw en Natuur eind januari naar hem stuurde.

Procedure
Dat is woensdag in de wandelgangen van Europese instellingen vernomen. Potocnik wil de alternatieven nog enkele weken bestuderen, maar hij sluit voor daarna een officiële procedure tegen Nederland niet uit. Daarmee kan de Europese Commissie afdwingen dat Den Haag met een plan voor natuurherstel komt dat acceptabel is voor Brussel.

Onderbouwing
Potocnik en Bleker ontmoeten elkaar donderdag in Brussel. De staatssecretaris wil dan toelichten hoe Nederland aan natuurherstel wil gaan doen in het gebied van de Westerschelde. Potocnik twijfelt aan de wetenschappelijke onderbouwing ervan.

Draagvlak
Nederland en Vlaanderen hadden afgesproken dat de Hedwigepolder zou worden teruggegeven aan de natuur, maar het nieuwe kabinet kwam daarvan terug. Bleker mist maatschappelijk draagvlak voor de maatregel en hij wijst op de weerzin bij Zeeuwen om goede landbouwgrond als in de Hedwigepolder terug te geven aan de zee. De bewindsman wil de natuur de ruimte geven in twee andere polders, de Welzinge- en de Schorerpolder, ten oosten van Vlissingen.

Herstel
De oppositie in de Tweede Kamer, de Vlamingen en de Europese Commissie juichen niet over het alternatief. Maar Bleker liet zich daar niet door van de wijs brengen. Hij wees de commissie erop dat die Nederland niet kan dwingen om de Hedwigepolder te ontpolderen. Nederland zelf bepaalt hoe natuurherstel plaatsvindt en de commissie kijkt alleen of het doel wordt bereikt, stelt hij.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen