Nieuws10 sep '12 11:21

FNV eist intrekking maatregelen Kunduz-akkoord

Auteur: Pieter van den Akker

De vakcentrale FNV eist van het kabinet dat een aantal maatregelen uit het Kunduz-akkoord wordt ingetrokken. Dat blijkt uit een brief van interim-voorzitter Ton Heerts aan premier Mark Rutte.

Het gaat om de versnelde verhoging van de pensioenleeftijd, de versoepeling van het ontslagrecht, de nullijn voor rijksambtenaren en de afschaffing van de onbelaste reiskostenvergoeding. Heerts laat weten dat uiterlijk 17 september aan de eisen voldaan moeten worden. Anders gaat de vakcentrale zich beraden op acties.

Het Kunduz-akkoord werd na de val van het kabinet-Rutte in april gesloten door VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie. Het vormt de basis voor de rijksbegroting voor 2013 van het demissionaire kabinet.

Onzekerheid
Volgens Heerts bevat het akkoord maatregelen die de positie van werkenden en niet-werkenden 'onaanvaardbaar zullen aantasten en de onzekerheid in werk en inkomen doen toenemen'. De FNV-leden maken zich volgens hem zorgen over bijvoorbeeld het versoepelen van het ontslagrecht, zonder dat daar perspectief tegenover staat, en over hun koopkracht.

Heerts heeft ook de werkgeversorganisaties geïnformeerd en hen gevraagd zich achter het FNV-voorstel te scharen. Hij zegt dat het onbekend is welk standpunt de werkgevers hebben over de ingrepen uit het Kunduz-akkoord. "De berichten die ons bereiken zijn diffuus.''


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen