Nieuws15 sep '11 01:10Aangepast op 15 sep '11 07:10

België is (een beetje) gered

Auteur: Maurice Driessens

Met het opdelen van de Vlaams- en Waalstalige kiesring Brussel-Halle-Vilvoorde ('BHV') heeft de Belgische kabinetsformatie woensdagavond laat eindelijk een doorbraak bereikt. In een ‘ultiem crisisoverleg' bereikten de Walen en de Vlamingen een akkoord; nadat eerdere gesprekken in de nacht van dinsdag op woensdag weer eens waren stukgelopen.

Terwijl de rest van de wereld zich zorgen maakt over het failliet van Griekenland, draaide België na de laatste verkiezingen meer dan 450 dagen lang om het vormen van een nieuw kabinet.

Vijftig jaar
Eigenlijk was het nog niet eens alleen die afgelopen vijftien maanden: over 'BHV' maken Vlamingen en Walen al sinds de jaren ’60 ruzie.

Doordat de regio als enige kiesdistrict in België tweetalig is, kunnen de overwegend Franstalige inwoners van de Brusselse randgemeenten bij verkiezingen ook op een Franstalige partij stemmen. Daardoor worden Nederlandstalige partijen in de regio standaard benadeeld.

Verdeling
De Vlamingen vinden dit oneerlijk en eisen al lange tijd dat aan die situatie een einde komt. Een regeling daarvoor liet dus echter lange tijd op zich wachten.

Maar opeens is er dan toch schot in de zaak. Besloten is nu om de kieskring op te splitsen in een tweetalig (Brussel) en een Nederlandstalig deel (de randgemeenten). Die splitsing geldt alleen voor de verkiezingen van de Tweede Kamer en het Europarlement.

Een uitzondering gaat gelden voor de inwoners van een paar direct aan Brussel grenzende dorpen. Die mogen in de toekomst wel op een Franstalige lijst blijven stemmen.

De Eerste Kamer verdwijnt in zijn huidige vorm, om plaats te maken voor een orgaan waarin vertegenwoordigers van de Belgische deelstaten zitting hebben.

Nederlands spreken
Ook is er een oplossing bedacht voor drie dwarsliggende burgemeesters van de dorpen die aan Brussel grenzen. De Vlaamse deelregering weigert al jaren om hen te benoemen omdat ze de taalwetten niet respecteren. Die wetten stellen onder meer dat Vlaamse gemeenten zich in het Nederlands tot hun ingezeten horen te richten. De burgemeesters spreken alleen, inderdaad, Frans.

Het compromis houdt nu in dat de drie burgemeesters weliswaar nog steeds niet worden benoemd, maar dat ze de titel ‘dienstdoende burgemeester’ mogen voeren. Ook krijgen ze ruimere beroepsmogelijkheden tegen hun niet-benoeming.

Belangrijk
Formateur Di Rupo sprak na het bekendworden van het nieuws over "een belangrijke stap'', maar het akkoord over BHV betekent niet dat formatie rond is, zo weet hij ook.

Zo moeten de partijen het nog eens worden over een staatshervorming die Vlaanderen en Wallonië meer autonomie geeft, en over een sociaal-economische agenda voor de komende periode: er moet ruim 20 miljard euro word bezuinigd om België financieel gezond te krijgen.

Handdoek in de ring
Het is niet duidelijk of een eerdere gebeurtenis op woensdag met de doorbraak te maken heeft.

Toen werd bekend dat de Belgische premier Yves Leterme aan het eind van dit jaar aftreedt en aan de slag gaat als adjunct-secretaris-generaal in dienst van de OESO, de Organisatie van Economische Samenwerking en Ontwikkeling.

Leterme was twee keer Belgisch premier, en tussendoor was hij ook nog minister van Buitenlandse Zaken. Woensdag werd duidelijk dat hij zijn baan als leider van het land niet meer zag zitten en de handdoek in de ring gooit.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen