Nieuws6 jun '12 12:01

Met bijstank geen bijstand

Auteur: Pieter van den Akker

Wie naar zweet stinkt, raakt zijn uitkering kwijt. Althans, als het aan de VVD ligt.

Wie een bijstandsuitkering ontvangt en zich onfatsoenlijk gedraagt of zich slecht kleedt voor een sollicitatiegesprek, mag geen uitkering meer krijgen als de iberalen het voor het zeggen hebben. Hoe je dat beoordeelt? Malik Azmani, VVD-Tweede Kamerlid zegt op BNR in een reactie: "Op het moment dat iemand met een kegel komt of bewust zo'n sollicitatiegesprek versjteert of dat ie zich onfatsoenlijk gedraagt of zich niet netjes kleedt, vind ik gewoon dat er een signaal moet komen vanuit de werkgever naar de gemeente. En dat er dan een consequentie is dat de uitkering kan worden ingetrokken."

Laatste vangnet
Volgens Azmani gebeurt dat nu nog veel te weinig. "In de praktijk worden er weinig signalen afgegeven en blijkt dat bijstandsgerechtigden geen dwang voelen vanuit de gemeente. Dat geldt voor ongeveer de helft. En driekwart vindt zelfs dat bijstand een soort keuzemenu is van 'in die baan heb ik niet zoveel trek en over die andere baan is het: tja, als het moet, ga ik er misschien voor'. Dat vind ik, juist ook in deze tijd, een verkeerd beeld.  Bijstand is een laatste vangnet en is juist bedoeld voor degene die het tijdelijk even niet kunnen. Dat betekent dat alle mensen die kunnen werken, dat ook moeten doen en hun best daar ook voor moeten doen."

Moeite met sancties
Maar er geldt nu toch al een inspanningsverplichting bij het solliciteren, legde BNR's Humberto Tan hem voor. "Wat je merkt is dat gemeenten er moeite mee hebben te sanctioneren. Vaak wordt het met een waarschuwing afgedaan en in het allerergste geval wordt er misschien tot 10, 20 of 30 procent ingetrokken. Maar ik vind gewoon dat mensen gewoon geen recht meer hebben op die uitkering als ze een sollicitatiegesprek bewust frustreren. Ze moeten gewoon hun best doen om vanuit de bijstand weer aan het werk te komen."

Klik hier om te luisteren naar het gesprek met VVD-Tweede Kamerlid Malik Azmani.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen