Nieuws9 sep '12 11:22

Schultz: nog niet tevreden over invoering 130 km/h

Auteur: Fleur de Bruijn

De invoering van de nieuwe maximumsnelheid van 130 kilometer per uur heeft de eerste week niet geleid tot extra ongelukken of files.

Dit zei demissionair minister van Infrastructuur en Milieu Melanie Schultz van Haegen zondag bij Eva Jinek. Ze zei echter niet geheel tevreden te zijn. Ze vindt dat er op meer plaatsen harder gereden moet kunnen worden en wil dat het duidelijker wordt voor de automobilist waar welke maximum snelheid aangehouden wordt.

Aanpassen wegen
“En het prettigste is dat de snelheid overeenkomt met het verwachtingspatroon”, aldus Schultz van Haegen.

Dat er geen extra ongelukken hebben plaatsgehad, komt volgens de demissionair minister omdat de wegen waar de nieuwe maximum snelheid is ingevoerd vooraf zijn aangepast aan deze nieuwe snelheid. Zo werden bijvoorbeeld vluchtstroken verlengd. “We hebben vooraf berekend wat het betekent voor de weg als je 130 gaat rijden en vervolgens hebben we delen van de weg aangepast.”

VVD en die files
Jinek vroeg Schultz van Haegen naar de uitkomsten van de CPB doorrekening van het VVD verkiezingsprogramma. Uit deze doorrekening blijkt dat de files door de plannen van de VVD langer worden. Alleen de plannen van de PVV en DPK van Hero Brinkman zorgen voor meer files. Een verrassende uitkomst, vond Schultz van Haegen, want de VVD is nu juist de autopartij. GroenLinks, als het gaat over snelwegen en maximum snelheden diametraal tegenover de partij van Mark Rutte, kwam juist als filekampioen uit de doorrekening; GroenLinks laat files met twee derde verdwijnen.

Dit is het gevolg van de invoering van belasting op de vergoeding voor woon- en werkverkeer. Een vergoeding die de VVD weer wil terugdraaien, waardoor het autoverkeer door de plannen  van de liberalen met twee procent stijgt. “Ik was dus in eerste instantie verbaasd over de uitkomst, maar wat GroenLinks doet is de kinderopvang veel duurder maken, waardoor er veel minder kinderen naar de opvang gaan en dan roepen dat de wachtlijsten zijn verdwenen”, pareert Schultz van Haegen de kritiek.

De komende twee jaar zullen er volgens de demissionair minister nog meer wegen gereed worden gemaakt voor het verhogen van de maximum snelheid.

Luchtkwaliteit en reistijdwinst
Op 1 september ging de maximumsnelheid op een groot deel van de Nederlandse wegen omhoog van 120 naar 130 kilometer per uur. Vooral in het noorden en oosten van het land kunnen automobilisten het gaspedaal voortaan wat verder indrukken.

Uit het onderzoek Invoering 130 km/h van Rijkswaterstaat dat in november 2011 werd gepresteerd blijkt dat de invoering van de nieuwe maximum snelheid positieve effecten heeft op de verkeersveiligheid. Ook reistijdwinst en emissies worden als baten benoemd. Tegenstanders van de invoering van de nieuwe maximum snelheid noemen geluidshinder en aantasting van de luchtkwaliteit zeer grote bezwaren. Uit ditzelfde onderzoek blijkt dat op 22 procent van het autosnelwegennet geen verhoging van de maximumsnelheid mogelijk is vanwege randvoorwaarden ten aanzien van veiligheid, luchtkwaliteit, natuurbeheer en geluid.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen