Nieuws26 nov '12 17:46

SP en VVD willen aanpak oliediefstal

Auteur: Melvin Captein

Het plan van Shell voor een internationale aanpak van oliediefstal in Nigeria geniet steun van de SP en VVD. Volgens de partijen is het tijd om op te treden tegen de verregaande corruptie in de Niger Delta.

Shell pleit voor een internationale aanpak van oliediefstal in Nigeria. Volgens het Brits Nederlandse bedrijf wordt er meer olie gestolen dan ooit te voren in de Niger Delta. Shell wil dat de georganiseerde olie criminaliteit net zo hard wordt bestreden als de piraterij bij Somalië en de bloeddiamanten uit Sierra Leone.

De VN sprak Shell eerder aan dat de olievervuiling in het gebied niet goed wordt aangepakt. Volgens Shell wordt het overgrote deel van de milieuvervuiling veroorzaakt door sabotage van hun leidingen en diefstal van de olie.

Er wordt meer olie afgetapt en gestolen dan ooit tevoren zegt Jurgen Janzen, bij Shell verantwoordelijk voor de pijpleidingen in de Delta. Hij spreekt tegenover BNR's Jeroen Stans van enorme aantallen: "Het aantal vaten dat per dag gemiddeld uit ons systeem ontvreemd wordt is ongeveer 50.000." De VN schat dat de totale diefstal van olie in de delta oploopt tot 300 a 400 duizend vaten per dag. De Nigeriaanse overheid loopt hierdoor omgerekend 7 miljard dollar per jaar mis.

SP en VVD zijn het eens
Sharon Gesthuizen, tweede kamerlid voor de SP, laat tegenover BNR weten het eens te zijn met de voorgenomen bestrijdingsmethode. "Het wordt tijd dat Shell onomwonden zegt dat er daar dingen gaande zijn die niet door de beugel kunnen, waar  ook de Nigeriaanse overheid bij betrokken is. Zelf ben ik twee jaar geleden in de Niger Delta geweest, en een van de meest schokkende dingen daar vond ik dat je kon zien dat overheidsdienaren met hun neus op de olie staan. Het is bekend hoe corrupt de zaken daar zijn, en daar moet internationaal tegen worden opgetreden. Er zijn nog veel meer Europese bedrijven in het gebied aanwezig, die ook hun invloed kunnen aanwenden. Men was heel lang bezig om niet op lange Nigeriaanse tenen te gaan staan, maar het kan zo niet langer."

Erik Ziengs, kamerlid voor de VVD, is het roerend eens met zijn mede-politica. "Het probleem is de afgelopen jaren zo geëscaleerd dat je er niet aan ontkomt in te grijpen. Het is vooral aan minister Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking om duidelijk te maken dat een dergelijke internationale aanpak gewenst is."


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen