Nieuws20 nov '12 12:41

Dijsselbloem: nivelleren is geen doel

Auteur: Anne-Greet Haars

Nivelleren is geen doelstelling van het nieuwe kabinet van VVD en PvdA. Het woord staat niet eens in het regeerakkoord, zegt minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem dinsdag in de Eerste Kamer.

"Wat wel nadrukkelijk uitgangspunt is, is dat de enorme rekening van de crisis op een sociaal rechtvaardige manier moet worden verdeeld. En dat moet een licht progressief plaatje zijn'', zei de PvdA-minister.

Zorgvuldig
Dijsselbloem ontkende tijdens de 'algemene financiële beschouwingen' in de Senaat verder dat het kabinet de economie 'kapotbezuinigt' met het wegsnijden van 16 miljard euro extra op de rijksbegroting in deze kabinetsperiode. Hij beaamde wel dat de bezuinigingen leiden tot minder werkgelegenheid en lagere economische groei, maar het verschil is volgens hem klein. "We doen het zorgvuldig.''

Extra bezuingingen
Dijsselbloem zei verder dat het kabinet zich buigt over extra bezuinigingen zodra het begrotingstekort weer boven de EU-norm van 3 procent dreigt uit te komen. De begrotingsregel van het vorige kabinet (bezuinigen zodra het tekort meer dan 1 procent hoger is dan eerder geraamd) is daarmee losgelaten.

Zorpgremie
De plannen voor een inkomensafhankelijke zorgpremie uit het regeerakkoord leidden in de twee weken nadat VVD en PvdA het daarover eens waren geworden tot grote commotie, vooral onder de VVD-achterban. Uiteindelijk ruilden de partijen het voorstel in voor een plan waarbij via de belastingen wordt gewerkt aan het verkleinen van de inkomensverschillen.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen