Nieuws11 jun '12 06:33Aangepast op 11 jun '12 07:29

Crisismaatregelen overheid pure geldverspilling

Auteur: Fleur de Bruijn

De deeltijd-WW, een crisismaatregel van het kabinet-Balkenende, heeft honderden miljoenen gekost maar niets opgeleverd.

Dat schrijft het Financieele Dagblad maandag. De krant baseert zich op de uitkomsten van een onderzoek van Ape in opdracht van het kabinet. Ape concludeert dat door de overheid betaalde werktijdverkorting en deeltijd-WW geen noemenswaardig effect hebben gehad op het behoud van bedrijvigheid en werkgelegenheid waarvoor deze maatregelen bedoeld waren.

Economische crisis
De maatregel was een van de maatregelen die het kabinet-Balkenende in 2009 trof om de economische crisis te bestrijden. De economie kromp op dat moment onverwacht fors. Het kabinet stuurt het onderzoek vandaag naar de Tweede Kamer.

Het FD schrijft dat de conclusie saillant is omdat een aantal Brabantse industriebedrijven onlangs nog pleitte voor een herintroductie van de deeltijd-WW.

Minder werken
Leon Willems van het Financieele Dagblad legt uit hoe de regeling werkte: "Als bedrijf kon je een aanvraag indienen bij de overheid om een deel van je werknemers waarvoor je verwachtte tijdelijk geen werk te hebben in de deeltijd-WW te laten. Zij werden dus door de overheid betaald. De gedachte was dat er dan een korte economische dip zou zijn en dat bedrijven niet veel tijd en geld moesten besteden om mensen die ze moesten ontslaan, daarna weer in dienst te nemen."

Tussen december 2008 en juli 2011 maakten ruim zevenduizend bedrijven voor zo’n 78.000 werknemers gebruik van de deeltijd-WW. De bijzondere werktijdverkorting trok ruim negenhonderd bedrijven voor 45.000 werknemers.

Tijdelijke contracten
Uit het onderzoek blijkt dat bedrijven die aan de regeling deelnamen hetzelfde omgingen met de crisis als niet-deelnemers. "Het blijkt dat bedrijven in die crisis van eind 2008 begin 2009 vooral hebben ingeteerd op hun financiële reserves en investeringen hebben uitgesteld", zegt Willems. Ondernemingen sneden amper in hun persoonsbestand. Voor zover het personeel getroffen werd, was dat doorgaans via het niet verlengen van tijdelijke contracten en het niet opvullen van vacatures.

Alle bedrijven hielden werknemers aan waarvoor tijdelijk geen werk was, of ze nu deelnamen aan de arbeidskostensubsidie of niet.

Zorgvuldige afweging
Daarmee heeft de 760 miljoen euro belastinggeld die de overheid uittrok om werknemers langer aan het werk te houden amper nut gehad.

“Dit alles noopt tot een zorgvuldige afweging voor de eventuele inzet van vergelijkbare maatregelen in toekomstige extreme conjuncturele neergangen”, schrijft minister Kamp in een kabinetsreactie op het onderzoek. De  bewindsman zei in februari dat hij alleen bij duidelijke signalen van snel economisch herstel nadenken over de invoering van deeltijd-WW. De aanhoudende roep van bedrijfsleven en vakbonden overtuigden minister Henk Kamp van Sociale Zaken niet om deeltijd-WW weer in te voeren.

Het onderzoek van Ape geeft Kamp inhoudelijk gelijk, legt Willems uit. "Of hij het kan herinvoeren hangt helemaal af van hoe diep de volgende crisis wordt. Maar hij heeft ook niet meer zoveel geld op zijn begroting. Hij moet flink bezuinigen. Geld om de economie te stimuleren is niet ruim voor handen.”

Bedrijven die deelnamen zijn overwegend positief over de regeling, zo blijkt uit een enquête die de onderzoekers uitvoerden.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen