Nieuws4 jun '12 05:49

GroenLinks: Wob moet op de schop

Auteur: Anne-Greet Haars

De overheid moet meer informatie openbaar maken. De huidige Wet openbaarheid van bestuur (Wob), moet daarom op de schop, vindt GroenLinks. De partij komt vandaag met een wetsvoorstel.

"Een transparante overheid maakt de samenleving slimmer en sterker'', betoogt GroenLinks-kamerlid Mariko Peters in een verklaring.

Recht
Daarom presenteert Peters maandag een initiatiefwetsvoorstel voor een nieuwe Wob. Daarin wordt onder meer geregeld dat toegang tot overheidinformatie een recht wordt in plaats van een gunst. Informatie moet verder sneller beschikbaar komen en er komt een onafhankelijke informatiecommissaris die toezicht houdt op de uitvoering van de wet.

Volgens Peters is de oude Wob erg verouderd. "Deze stamt uit de tijd van voor het internet, toen de overheid nog niet zo was uitgedijd", zegt ze maandag tegen BNR.

"De oude Wob ging er vanuit dat informatie delen met burgers een soort van gunst was. Wij draaien dat nu om: informatie is vrij en openbaar en als er een uitzondering is moet je dat per geval beargumenteren”, aldus Peters over het plan. “Er komt een onafhankelijke waakhond die er op zal toezien dat informatie en open data automatisch worden vrijgegeven.”

Internationale ranglijsten
"Nederland scoort qua transparantie van bestuur matig op de internationale ranglijsten'', aldus het Kamerlid. "Burgers, journalisten, bedrijven en maatschappelijke organisaties moeten op elk moment de overheid kunnen controleren om te zien of de regels worden nageleefd en geld en kansen niet worden verspild.''

Roger Vleugels, juridisch adviseur openbaarheid van bestuur, is het met Peters eens. “De Wob is nogal uitgehold en er is veel ruimte voor obstructie. Het nieuwe voorstel probeert het wat moderner te formuleren en aan te sluiten bij internationale verdragen.”

“We waren één van de eerste landen met een Wob en toenmalig was dat vooruitstrevend. Maar we zijn nogal achteruit gegaan, want we hebben nu de langzaamste Wob ter wereld. We horen bij de absolute topcategorie qua obstructie, qua onvindbaarheid van stukken en tegenwerking van de ambtenarij.”

Achtergrond wet
De Wob trad in 1980 in werking en is in 1991 herzien. Sindsdien is Nederland volgens Peters achterop geraakt bij andere landen wat betreft een transparante overheid. Onder de huidige Wob wordt te weinig informatie door de overheid uit eigen overweging bekendgemaakt en zijn er te veel uitzonderingsgevallen om gegevens achter te houden. Bovendien kunnen er hoge kosten aan verbonden zijn om via de Wob aan informatie te komen.

De Nationale Ombudsman Alex Brenninkmeijer pleitte vorig jaar ook al voor meer transparantie van de overheid. Die heeft volgens hem de neiging zich stelselmatig af te sluiten.

Het wetsvoorstel zal voor 7 juli worden ingediend. Peters hoopt dan dat de Tweede Kamer zich er in het najaar over kan buigen.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen