Nieuws23 mei '11 15:26

Meer soepelheid inburgering buitenland

Auteur: Harmen Simon Teunis

De Immigratie- en Naturalisatiedienst moet meer oog krijgen voor buitenlanders die naar Nederland willen komen, maar die nauwelijks in staat zijn een inburgeringsexamen af te leggen in hun eigen land.

Voor schrijnende gevallen kan de dienst een uitzondering op deze verplichting maken maar dat is nog maar een keer gebeurd.

In een rapport over inburgering in het buitenland dat maandag is verschenen schrijft de Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer dit vreemd te vinden. De IND zou niet alleen maar bezwaren tegen het maken van een uitzondering moeten afvinken, maar meer kunnen kijken naar de gehele situatie van de vreemdeling.

VluchtelingenWerk Nederland had geklaagd bij de ombudsman over vreemdelingen uit Irak, Somalië en Afghanistan die door de moeilijke situatie in hun land het examen nauwelijks kunnen afleggen.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen