Nieuws27 nov '12 06:13Aangepast op 27 nov '12 10:04

Faillissementswet gaat op de schop

Auteur: Anne-Greet Haars

Bedrijven hoeven straks niet langer te vrezen voor een onnodig faillissement door een dwarsliggende schuldeiser, want de faillissementswet gaat op de schop.

Minister Opstelten gaat dit vandaag aankondigen in een brief aan de Tweede Kamer, meldt het Financieele Dagblad.

Aanpassingen
In de aangepaste wet wordt geregeld dat de rechter crediteuren kan verplichten om mee te werken aan een redelijk schuldsaneringsplan. Ook wordt het gemakkelijker nog voordat een bedrijf failliet is door de aanstelling van een stille bewindvoerder een doorstart voor te bereiden, en kan de rechter-commissaris leveranciers straks dwingen om na een bankroet essentiële zaken te blijven leveren zoals energie.

Klachten
Het plan komt twee weken nadat de rechtbank, advocaten, curatoren, banken, academici en MKB Nederland in het FD hadden geklaagd over de 'archaïsche' staat van het faillissementsrecht en de vermijdbare waardevernietiging die de wet uit 1893 veroorzaakt. 

Het is in Nederland vrijwel onmogelijk een enkele dwarsliggende schuldeiser te dwingen in te stemmen met een schuldsaneringsvoorstel, ook al is dat voorstel voor alle overige partijen redelijk.

Cijfers
Door de crisis is het aantal faillissementen is gestegen. Uit cijfers van het CBS blijkt dat jaarlijks rond de 10.000 bedrijven failliet gaan. In de jaren voor de val van Lehman Brothers lag dit aantal rond de 8.000.

Deal blokkeren
Een enkele schuldeiser is niet in staat om bij een faillissementen of surseance van betaling een deal te blokkeren, zegt Robert van Galen, voorzitter van de Verenging van Insolventie Advocaten. "Daarin kan gestemd worden over een akkoord en dan bindt de meerderheid de minderheid."

Opstelten doelt veel eerder op het probleem dat voorafgaand aan zo'n procedure een schuldeiser te dwingen mee te werken aan een akkoord. Deze kunnen vaak niet goed zien hoe slecht hun debiteur er eigenlijk aan toe is. Ik heb nog geen wetsontwerp gezien, maar ik vermoed dat het gaat om een buitengerechtelijk akkoord."

Van Galen vermoedt dat het voorstel wordt gedaan in combinatie met een voorstel tot de benoeming van een stille bewindvoerder, die toezicht gaat houden voordat er een faillissement of surseance is geopend op de situatie van de schuldenaar en daarover de crediteuren kan adviseren. "Hij kan met ze in debat gaan over het nut van zo'n buitengerechtelijk akkoord."

Gerelateerde artikelen